Εξόφληση δαπανών κατά την παράταση  της διάρκειας  της τραπεζικής αργίας

Με αφορμή ερωτήματα που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ. 1143/3.7.2015 εγκύκλιό μας  σχετικά  με  την  έκπτωση  των  δαπανών  που  αφορούν  σε  αγορά  αγαθών  ή  λήψη υπηρεσιών  και  εξοφλούνται στη  διάρκεια  της  προβλεπόμενης  από  την  Π.Ν.Π.  (ΦΕΚ 65Α’/28.06.2015) τραπεζικής αργίας χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, ισχύουν και κατά το χρονικό διάστημα ισχύος κάθε μεταγενέστερης παράτασης της διάρκειας της αργίας αυτής. 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις