Π.Σ.Α.Α.Φ.:για τις «Ρυθμίσεις για κατ' επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας»

O Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (Π.Σ.Α.Α.Φ.) έστειλε επιστολή προς τους κ.κ. Βουλευτές / Μέλη Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου σχετικά με την Επεξεργασία Άρθρου 29 του  Σ/Ν  « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.».Ακολουθεί ολόκληρη επιστολή:


Θέμα: Επεξεργασία Άρθρου 29 του  Σ/Ν «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις.»

 Αξιότιμη κ πρόεδρε, κ.κ. βουλευτές
Στο άρθρο 29 του υπό επεξεργασία Σ/Ν του θέματος ενσωματώθηκε διάταξη του ΥΠΕΝ με τίτλο «Ρυθμίσεις για κατ' επάγγελμα αγρότες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας». Αρχικά η εν λόγω διάταξη συμπεριλήφθηκε ως άρθρο 14 στο υπό κατάθεση Ν/Σ του ΥΠΑΑΤ  Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις». Η διάταξη προκλήθηκε κατόπιν αιτήματος που υποβάλαμε στο ΥΠΕΝ με την 8/4/2015 επιστολή μας.

Με νέα επιστολή στο Υπουργείο την 5/6/2015  και σχόλιό μας στην διαβούλευση την 10/6 2015, προτείναμε τροποποίηση της διάταξης, ώστε να αποκατασταθούν -πέραν των όσων δεν υπέβαλαν- και οι 200 που υπέβαλλαν (ως όφειλαν) την προβλεπόμενη στην περίπτωση 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου  ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014 δήλωση διατήρησης της ιδιότητας επαγγελματία αγρότη και τιμωρήθηκαν με μείωση της τιμής και  εσόδων σε επίπεδα χαμηλότερα και από τα προβλεπόμενα του πίνακα Α της περίπτωσης 1.α της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παραγράφου  ΙΓ του άρθρου πρώτου του ν.4254/2014. 

Παραδόξως, στην στήλη Εισήγηση του πίνακα σχολίων (σελ. 37-38 / 320-321) της συνοδευτικής έκθεσης διαβούλευσης του υπό επεξεργασία Σ/Ν αναφέρεται: "έχει ληφθεί υπόψη στο σχέδιο νόμου". Κάτι που φυσικά δεν ισχύει, αφού (χωρίς ερμηνεία) ουδόλως ελήφθη υπόψιν η πρότασή μας.

Κυρία πρόεδρε, κ.κ. βουλευτές
Δεν ζητήσαμε εύνοια της πολιτείας. Ζητάμε αποκατάσταση μιας εξόφθαλμης και αυταπόδεικτης αδικίας. Να δώσετε δυνατότητα στους 200-250 αγρότες να πληρωθούν όσο και οι υπόλοιποι Έλληνες και ξένοι παραγωγοί που δραστηριοποιήθηκαν στην Ελλάδα. Χωρίς ποινή !!    
Παρακαλούμε να ενσωματώσετε την πρότασή μας στο Ν/Σ στηρίζοντας το δίκαιο αίτημά μας.
Είμαστε στην διάθεση της επιτροπής για οποιαδήποτε περεταίρω διευκρίνιση.

         Αγρίνιο 2 Νοε 2015

               Με τιμή
     Παναγιώτου Ευάγγελος
            πρόεδρος
        (6937325302)

     Γεροθόδωρος Θεόδωρος
            γραμμαέας

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις