Στην πρώτη πεντάδα της «μαύρης» εργασίας η Ελλάδα

Η Ελλάδα μέσα στην πρώτη πεντάδα της «μαύρης» εργασίας στην ευρωζώνη.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το προϊόν της «μαύρης» εργασίας ανερχόταν στο 24% του εθνικού εισοδήματος.

Οι τομείς στους οποίους εντοπίζεται περισσότερο το φαινόμενο είναι οι κατασκευές, οι οικιακές υπηρεσίες, η γεωργία, οι ξενοδοχειακές υπηρεσίες και η εστίαση.

 

Σε μια προσπάθεια καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας, η Ευρωβουλή υιοθέτησε την πρόταση της Κομισιόν για τη σύσταση «ευρωπαϊκής πλατφόρμας».

Η πλατφόρμα θα προωθήσει τη στενή συνεργασία μεταξύ των υπουργείων Εργασίας, των συνδικάτων και των εργοδοτών για την καλύτερη αντιμετώπιση του σοβαρού αυτού προβλήματος, δεδομένου ότι η παραοικονομία αντιστοιχεί στο 18,4% του ΑΕΠ της Ενωσης.

Η πλατφόρμα θα ενθαρρύνει τις πρακτικές, αποτελεσματικές και αποδοτικές διασυνοριακές δράσεις και θα αναπτύξει ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών φορέων.

Ομως, δεν θα παρεμβαίνει στις ενέργειες των κρατών-μελών, ούτε θα προσπαθήσει να εναρμονίσει τις εθνικές νομοθεσίες, καθώς οι σχετικοί ορισμοί και τα κανονιστικά συστήματα διαφέρουν σε κάθε χώρα.

Η πλατφόρμα θα ασχοληθεί με όλες τις μορφές της αδήλωτης εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της ψευδούς αυτοαπασχόλησης. Θα αποτελείται από έναν ανώτερο εκπρόσωπο που θα ορίζεται από κάθε κράτος-μέλος για να το εκπροσωπεί, έναν εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μέχρι τέσσερις εκπροσώπους διακλαδικών κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο Ε.Ε., οι οποίοι θα εκπροσωπούν ισότιμα εργοδότες και εργαζομένους.

Στις συνεδριάσεις της πλατφόρμας θα συμμετέχουν ως παρατηρητές εκπρόσωποι των εργοδοτών και των εργαζομένων, του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για τη Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, και της  Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.

 

Πηγή : www.naftemporiki.gr

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις