# ΕΡΓΑΣΙΑ

Ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα εμπορικά επιμελητήρια και οι εργοδοτικές οργανώσεις ανανεώνουν τη συνεργασία τους για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά εργασίας.