Φύτευση πατάτας φαγητού

Εχουν φθάσει καταγγελίες για φύτευση πατάτας φαγητού, τόσο από επαγγελματίες, όσο και από ερασιτέχνες καλλιεργητές. Το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό και η Υπηρεσία μας καταβάλλει προσπάθειες για την πάταξη τού φαινομένου. Υπενθυμίζουμε ότι η φυτοϋγειονομική νομοθεσία και η νομοθεσία της παραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού προβλέπουν συγκεκριμένους όρους και διαδικασίες για την παραγωγή, πιστοποίηση και διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού της πατάτας («πατατόσπορος»).

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι απαγορεύεται η φύτευση της πατάτας φαγητού για λόγους φυτοϋγειονομικής ασφάλειας και αποφυγής της διασποράς σοβαρών εχθρών και ασθενειών της πατάτας.

Ειδικά για την πατάτα φαγητού, στο Παράρτημα IV, Κεφ. II, σημείο 18.5 του Π.Δ. 365/2002 προβλέπεται ότι για τη διακίνησή της απαιτείται η αναγραφή σε ειδική σήμανση του αριθμού φυτοϋγειονομικού μητρώου του παραγωγού, με το οποίο αποδεικνύεται ότι (α) οι κόνδυλοι καλλιεργήθηκαν από επισήμως καταχωρισμένο στο μητρώο παραγωγό και ταυτοχρόνως (β) δηλώνεται ότι οι κόνδυλοι είναι απαλλαγμένοι από τους επιβλαβείς οργανισμούς καραντίνας Ralstonia solanacearum (βακτήριο) και (γ) ότι είναι σύμφωνοι με τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Synchytrium endobioticum (μύκητας), του Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (βακτήριο) και των Globodera pallida και G. rostochiensis (νηματώδεις).

Στην ειδική σήμανση που συνοδεύει την πατάτα φαγητού υποχρεωτικά αναγράφεται η φράση: «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΦΥΤΕΥΣΗ». Τόσο οι επαγγελματίες, όσο και οι ερασιτέχνες καλλιεργητές πατάτας θα πρέπει να προμηθεύονται πιστοποιημένο πατατόσπορο για την φύτευση πατάτας. Σε κάθε περίπτωση, η μη συμμόρφωση προς τα παραπάνω επισείει τις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος 2358/1997 (ΦΕΚ Α΄2), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Παρακαλούμε τους Δήμους Π.Ε. Δράμας να αναρτήσουν το παρόν σε δημόσιους χώρους των Δημοτικών Διαμερισμάτων τους για την ενημέρωση των ερασιτεχνών καλλιεργητών πατάτας

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις