Επιτρέπεται πλέον η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών

Δημοσιεύτηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ο Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α 149) για το "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις."

Αυτό σημαίνει ότι επιτρέπεται, πλέον, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών για την κάλυψη ιδίων αναγκών τους, με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, για εγκαταστάσεις αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή και αγροτικών χρήσεων, σύμφωνα με το νέο νόμο 4414 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ο οποίος ψηφίστηκε στις 4 Αυγούστου από την ολομέλεια της Βουλής και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ A 149 - 09.08.2016.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την σχετική αιτιολογική έκθεση, από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης σε ΦΕΚ του νέου νόµου, υπάρχει πλέον η δυνατότητα εγκατάστασης ενός σταθµού παραγωγής σε διαφορετικό χώρο, από την εγκατάσταση (ή και τις εγκαταστάσεις) κατανάλωσης. Δηλαδή, θα µπορούν και οι αγρότες, να συµψηφίσουν περισσότερες από µία καταναλώσεις, που ενδεχοµένως βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες μακριά από τις εκμεταλλεύσεις τους, καθώς κατά τεκμήριο βρίσκονται σε παραγωγική/καλλιεργήσιμη γη την οποία δεν θα ήταν δόκιμο να δεσμεύσουν για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή ανεμογεννητριών.

Επιπροσθέτως, με αυτό τον τρόπο καλύπτονται περιπτώσεις καλλιεργειών που εμφανίζουν υψηλή μεταβλητότητα στην κατανάλωση ενέργειας ανά έτος (π.χ. εφαρμογή αμειψισποράς, δηλ. εναλλαγή ξηρικών και ποτοστικών καλλιεργιών, κ.λ.π.).

Επίσης, δεδομένου ότι οι σταθμοί αυτοπαραγωγών που εφαρμόζουν ενεργειακό συμψηφισμό, δεν επιβαρύνουν τον Ειδικό λογαριασμό του αρ. 143 του ν. 4001/2011, δίνεται η δυνατότητα διεύρυνσης του προγράμματος και σε άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Πιο συγκεκριμένα δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής ενεργειακού συμψηφισμού και σε σταθμούς βιομάζας/βιοαερίου/βιορευστών, σε μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και σε σταθμούς Σ.Η.Θ.Υ.Α..

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις