Παράταση  ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών

Ο δήμος Τεμπών ενημερώνει με ανακοίνωσή του τους ενδιαφερόμενους, κατοίκους του δήμου, για την παράταση στη διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών.

«Σε συνέχεια της πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνουμε ότι παρατείνεται η ανανέωση των επαγγελματικών αδειών λαϊκών αγορών μέχρι την 11η Ιανουαρίου 2017.

Οι ενδιαφερόμενοι, κάτοικοι Δήμου Τεμπών, μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης γραφείο αδειοδοτήσεων, στο Μακρυχώρι, προσκομίζοντας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,
β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,
γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη
δ)βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,
ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,
στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Στην ίδια εγκύκλιο αναφέρεται ότι, «στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν έχουν προβεί στη διαδικασία της ανανέωσης, οι σχετικές άδειες δεν ανανεώνονται και συνεπώς οι πωλητές δεν δύνανται να δραστηριοποιούνται μετά την 12η Ιανουαρίου 2017».

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις