Ανακατανομή σε μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες νωπών οπωροκηπευτικών του Καν 921/2016

To κείμενο του Καν 376/3.3.2017 με τον οποίο ανακατανέμονται οι μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες του Καν 921/2016 λόγω του εμπάργκο της Ρωσίας.

Σημειώνουμε ότι η ισχύς απορρόφησής τους είναι μέχρι 30.6.2017 και είναι ποσότητες που δεν έχουν σχέση (είναι πρόσθετες) των προτάσεων της Ε.Ε. για πρόσθετα μέτρα λόγω εμπάργκο Ρωσίας σε ορισμένα νωπά οπωροκηπευτικά για ένα ακόμη χρόνο (επίκειται η έκδοση σχετικού κατ εξουσιοδότηση Κανονισμού).

 

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2017/376 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 3ης Μαρτίου 2017

για την τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/921 όσον αφορά την ανακατανομή των μη χρησιμοποιηθεισών ποσοτήτων που κοινοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 του εν λόγω κανονισμού

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (1), και ιδίως το άρθρο 219 παράγραφος 1 σε συνδυασμό με το άρθρο 228,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Στις 7 Αυγούστου 2014, η κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας (εφεξής «η Ρωσία») επέβαλε απαγόρευση εισαγωγής στη Ρωσία ορισμένων προϊόντων από την Ένωση, μεταξύ των οποίων τα οπωροκηπευτικά. Η απαγόρευση των εισαγωγών αποτέλεσε σοβαρή απειλή διατάραξης της αγοράς λόγω σημαντικής πτώσης των τιμών, αφού μια σημαντική εξαγωγική αγορά δεν ήταν πλέον διαθέσιμη. Η εν λόγω απαγόρευση των εισαγωγών παρατάθηκε έως τα τέλη του 2017. Υπό τις συνθήκες αυτές, εξακολουθεί να υφίσταται πραγματικός κίνδυνος διατάραξης της αγοράς της Ένωσης για συγκεκριμένα προϊόντα όπως τα μήλα και τα αχλάδια και για τον λόγο αυτό θα πρέπει να ληφθούν και να τεθούν σε εφαρμογή κατάλληλα μέτρα, για όσο διάστημα εξακολουθεί να ισχύει η ρωσική απαγόρευση των εισαγωγών.

 

(2)

Η απειλή διατάραξης της αγοράς έχει ιδιαίτερη σημασία για τον τομέα των οπωροκηπευτικών, του οποίου μεγάλες ποσότητες ευαλλοίωτων προϊόντων εξάγονταν στη Ρωσία. Αποδείχθηκε ότι είναι δύσκολο να διοχετευθεί το σύνολο της παραγωγής σε άλλους προορισμούς. Ως εκ τούτου, εξακολουθεί να υφίσταται στην αγορά της Ένωσης μια κατάσταση για την οποία φαίνεται ότι τα συνήθη μέτρα που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 είναι ανεπαρκή.

 

(3)

Προκειμένου να αποφευχθεί η σοβαρή και παρατεταμένη διατάραξη της αγοράς, οι κατ' εξουσιοδότηση κανονισμοί της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 913/2014 (2), (ΕΕ) αριθ. 932/2014 (3), (ΕΕ) αριθ. 1031/2014 (4), (ΕΕ) 2015/1369 (5) και (ΕΕ) 2016/921 (6) προβλέπουν μέγιστα ποσά στήριξης για δράσεις απόσυρσης, μη συγκομιδής και πρώιμης συγκομιδής, υπολογιζόμενα με βάση τις παραδοσιακές εξαγωγές προς τη Ρωσία.

 

(4)

Με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/921 αναγνωρίστηκε επίσης ότι τα προϊόντα που καλύπτονταν από το καθεστώς που θεσπίστηκε με τον εν λόγω κανονισμό, τα οποία εξάγονταν στη Ρωσία, μπορούσαν να διοχετευθούν στις αγορές άλλων κρατών μελών. Οι παραγωγοί των ίδιων προϊόντων στα εν λόγω κράτη μέλη, οι οποίοι κατά παράδοση δεν εξήγαγαν τα προϊόντα τους στη Ρωσία, μπορούσαν κατά συνέπεια να βρεθούν αντιμέτωποι με σημαντική διατάραξη της αγοράς και, ειδικότερα, με πτώση των τιμών. Συνεπώς, για τη σταθεροποίηση της αγοράς, η χρηματοδοτική συνδρομή της Ένωσης κατέστη διαθέσιμη για τους παραγωγούς όλων των κρατών μελών, για ένα ή περισσότερα προϊόντα που καλύπτονταν από τον εν λόγω κανονισμό, αλλά η ποσότητα των εν λόγω προϊόντων δεν έπρεπε να υπερβαίνει τους 3 000 τόνους ανά κράτος μέλος.

 

(5)

Τα κράτη μέλη ήταν ελεύθερα να αποφασίσουν σε ποιο βαθμό θα έκαναν χρήση της ποσότητας των 3 000 τόνων. Εάν επέλεγαν να μην χρησιμοποιήσουν την ποσότητα αυτή, έπρεπε να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες έως τις 31 Οκτωβρίου 2016.

 

(6)

Έως τις 31 Οκτωβρίου 2016, η Γερμανία, η Δανία, το Λουξεμβούργο, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Αυστρία και το Ηνωμένο Βασίλειο κοινοποίησαν επίσημα την Επιτροπή ότι αποφάσισαν να μην κάνουν χρήση των ποσοτήτων που τους είχαν κατανεμηθεί ή μέρους αυτών.

 

(7)

Ως εκ τούτου, οι μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες θα πρέπει να ανακατανεμηθούν. Η ανακατανομή θα πρέπει να βασίζεται σε διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια. Αυτό θα επιτευχθεί καλύτερα με τη χρήση, ως βάση για την ανακατανομή, του μεριδίου κάθε κράτους μέλους στη συνολική ποσότητα που του έχει κατανεμηθεί επί του παρόντος σύμφωνα με το παράρτημα I του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/921. Για να εξασφαλιστεί ότι η διαθέσιμη ποσότητα ανά κράτος μέλος ανέρχεται σε τουλάχιστον 300 τόνους, η διαθέσιμη ποσότητα για την Κύπρο, την Κροατία και την Πορτογαλία θα πρέπει να αυξηθεί από 85 τόνους σε 300 τόνους, αντιστοίχως. Το μέτρο αυτό είναι απαραίτητο στον βαθμό που η ανακατανομή των ποσοτήτων κάτω των 85 τόνων θα δημιουργούσε αδικαιολόγητο διοικητικό φόρτο για τις εθνικές αρχές, ιδίως σε ό,τι αφορά τους ελέγχους και ταυτόχρονα δεν θα επηρεάσει σημαντικά την κατάσταση των παραγωγών και της αγοράς.

 

(8)

Για να εξασφαλιστεί άμεσος αντίκτυπος στην αγορά και να διευκολυνθεί η σταθεροποίηση των τιμών στα οικεία κράτη μέλη, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να αρχίσει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφαρμόζεται από την ημέρα αυτή έως τις 30 Ιουνίου 2017,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1

Ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/921 τροποποιείται ως εξής:

1)

Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:

α)

Στην παράγραφο 1, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Η χρηματοδοτική συνδρομή για μέτρα στήριξης, που αναφέρεται στο άρθρο 1 παράγραφος 1, διατίθεται στα κράτη μέλη για τις ποσότητες των προϊόντων που αναφέρονται στα παραρτήματα I και V.».

 

β)

Προστίθεται νέα παράγραφος 5:

«5.   Μετά τις κοινοποιήσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 4, οι κοινοποιηθείσες ποσότητες που δεν χρησιμοποιήθηκαν ανακατανέμονται μεταξύ των κρατών μελών, όπως προβλέπεται στο παράρτημα V.

Οι εν λόγω ποσότητες, που ανακατανέμονται σύμφωνα με το παράρτημα V, προστίθενται στις ποσότητες που καθορίζονται στην παράγραφο 1 δεύτερο εδάφιο.»

 

2)

Στο άρθρο 3, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Τα κράτη μέλη κατανέμουν τις ποσότητες που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 5 μεταξύ των οργανώσεων παραγωγών και των παραγωγών που δεν είναι μέλη οργανώσεων παραγωγών σύμφωνα με το σύστημα “εξυπηρέτησης κατά προτεραιότητα”.».

 

3)

Προστίθεται το παράρτημα V, το κείμενο του οποίου παρατίθεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από την ημέρα της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως τις 30 Ιουνίου 2017.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 3 Μαρτίου 2017.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

Ποσότητες προϊόντων που ανακατανέμονται ανά κράτος μέλος όπως αναφέρεται στο άρθρο 2

Κράτη μέλη

Ποσότητες που ανακατανέμονται

(σε τόνους)

Πολωνία

7 720

Ισπανία

3 015

Βέλγιο

2 385

Ελλάδα

1 150

Ιταλία

1 080

Κάτω Χώρες

1 065

Γαλλία

365

Κύπρος

300

Κροατία

300

Πορτογαλία

300»

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις