# ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Θέσπιση κανόνων σχετικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης με τα πρότυπα εμπορίας για τον τομέα των οπωροκηπευτικών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Θέσπιση κανόνων σχετικά με τους ελέγχους συμμόρφωσης με τα πρότυπα εμπορίας για τον τομέα των οπωροκηπευτικών

Ο κανονισμός είναι ευρύτερος και διευκρινίζει πτυχές όπως ότι η ένδειξη της χώρας προέλευσης πρέπει να είναι πιο ορατή από την ένδειξη της χώρας του συσκευαστή.
Ανεξήγητες αυξήσεις στις τιμές των οπωροκηπευτικών
ΒΟΥΛΗ

Ανεξήγητες αυξήσεις στις τιμές των οπωροκηπευτικών

Κατά τον τρόπο αυτό, είναι σαφές ότι επιβαρύνονται, έτι περαιτέρω, τα ήδη πολλαπλώς επιφορτισμένα νοικοκυριά, εξ' αιτίας της πολυποίκιλης και συνεχιζόμενης οικονομικής, ενεργειακής, υγειονομικής κλπ. κρίσης.