Διακίνηση και Εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων Αγροτικών προϊόντων

Στο σχέδιο νόμου για την «Διακίνηση και Εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων Αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα στο άρθρο 15 «τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016» περιλαμβάνεται (συνημμένη) η τροπολογία για την δημιουργία Συνομοσπονδίας για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Σ.Α.Σ.Ε.) την οποία δημιουργούν με την πρωτοβουλία του 51% οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συνεταιρισμών (Ο.Α.Σ.).

Οι Ο.Α.Σ. συνιστώνται σύμφωνα με την τροπολογία από το 51% των Α.Σ. που έχουν έδρα τους την ίδια Περιφέρεια.

Θέματα αντιπροσώπευσης των Ο.Α.Σ. και των ΚΕΑΣ στην Σ.Α.Σ.Ε. ρυθμίζονται από τα καταστατικά τους, καθώς και αντίστοιχα των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Κ.Α.Σ. στις Ο.Α.Σ.

Η Σ.Α.Σ.Ε. αποτελεί το ανώτατο όργανο εκπροσώπησης των Ο.Α.Σ. και των Κ.Ε.Α.Σ., εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, επιμελείται της τήρησης των διεθνών συνεταιριστικών αρχών και αξιών και διαδίδει με κάθε πρόσφορο μέσο την ιδέα του συνεργατισμού.

Οι Ο.Α.Σ. και η Σ.Α.Σ.Ε. εγγράφονται στο Μητρώο Συνεταιρισμών και διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4384/2016.

Η αναμενόμενη αυτή τροπολογία, έρχεται να καλύψει το κενό του νόμου για τους συνεταιρισμούς και αποτελεί ερωτηματικό το εάν θα καταφέρει να ενοποιήσει το χώρο των συνεταιρισμών.

Ακολουθεί η τροπολογία.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις