Οι οίνοι με ΠΓΕ πλασάρονται πρώτοι στις ελληνικές εξαγωγές οίνων

Στην ανάλυση των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων και εισαγωγών, εξαγωγών ελληνικών οίνων για τα έτη 2016 και 2017 σε επίπεδο οκταψήφιου κωδικού Συνδυασμένης Ονοματολογίας, ανάλυση που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στα ελληνικά στατιστικά του οίνου,προέβη η ΚΕΟΣΟΕ, ώστε να αποκρυπτογραφηθεί το προφίλ των εξαγωγών των κατηγοριών οίνου (ΠΟΠ, ΠΓΕ, κλπ.), αλλά και η μορφή τους (χύμα, εμφιαλωμένοι).

 

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία που προκύπτουν, οδηγούν σε σημαντικά συμπεράσματα, προδιαγράφουν τάσεις, αλλά και επιβεβαιώνουν μέχρι πρότινος υποθέσεις.

Μεγάλη σημασία για τον αμπελοοινικό κλάδο της χώρας αποτελούν οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και οι εξαγωγές οίνων, ανά προέλευση προς χώρες της ΕΕ και προς Τρίτες Χώρες, ανάλυση η οποία παρουσιάστηκε στις 22 Φεβρουαρίου από την ΚΕΟΣΟΕ.

Σήμερα παρουσιάζουμε το πορτφόλιο των κατηγοριών οίνου, που εξάγονται και η μορφή τους, ανάλογα με τη διαθέσιμη διάρθρωση των 8ψηφίων κωδικών Σ.Ο.

Να σημειωθεί ότι οι πίνακες ενημερώνονται μέσω του συστήματος VIESαπό τη Δηλώσεις Intrastatπου συμπληρώνουν τα οινοποιεία που προβαίνουν σε διεθνείς συναλλαγές.

 

Όπως προκύπτει από τον ανωτέρω Πίνακα από τις συνολικές εξαγωγές ελληνικών οίνων οι οίνοι με ΠΟΠαντιπροσωπεύουν το 2017 το 32,69% (2016: 34,86%) των συνολικών αποστολών οίνου της χώρας, οι οίνοι με ΠΓΕτο 38,90% (2016: 37,28%), οι ποικιλιακοί οίνοιτο 3,08% (2016: 4,16%), οι άλλοι οίνοι χωρίς ΓΕ και χωρίς ποικιλίατο 24,83% (2016: 25,66%) και οι αποστολές γλευκών το 0,51% (2016: 1,91%).

Αν και αποτελεί ευχάριστη έκπληξη το ποσοστό των εξαγωγών οίνων με ΠΟΠ, αντίθετα εντύπωση προκαλεί η χαμηλή μέση τιμή εξαγωγής τους έναντι των κατηγοριών ΠΓΕκαι ποικιλιακών, στα 2,95 € / kgκαθαρού βάρους, όταν το ποσοστό των εμφιαλωμένων ΠΟΠπου εξάγονται ανέρχεται στο ύψος του 89,11%.

Οι οίνοι με ΠΓΕεξάγονται με υψηλότερη μέση τιμή από τους οίνους με ΠΟΠ, δηλαδή στα 3,51 € / kg(2016: 3,48 € / kg), όταν σχεδόν το σύνολο τους εξάγεται σε εμφιαλωμένη μορφή (99,17%), ενώ αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση τους σε αξία το 2017, έναντι του 2016 (+8,99%).

Υψηλότερη όλων είναι η μέση τιμή εξαγωγής των ποικιλιακών οίνων με 3,76 € / kgκαθαρού βάρους (2016: 4,16 € / kg!!!), ενώ εντυπωσιακή είναι η αύξηση της αξίας τους κατά 86,01%έναντι του 2016, με εντυπωσιακή επίσης αύξηση κατά 105,75% σε όγκο.

Αν και αντιπροσωπεύουν ¼ των εξαγωγών οι οίνοι χωρίς ΓΕ και χωρίς ένδειξη ποικιλίας, εξάγονται με μέση τιμή 1,59 € / kg(2016: 1,56 € / kg) και το δυσάρεστο είναι ότι πρόκειται για εμφιαλωμένους οίνους, αφού οι χύμα οίνοι αυτής της κατηγορίας αποτελούν το 8,07%. Σύμφωνα με περαιτέρω επεξεργασία που πραγματοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ, οι οίνοι αυτοί απευθύνονται στη γερμανική αγορά.

Οι εξαγωγές γλευκών αντιπροσωπεύουν μικρές αξίες και μικρές μέσες τιμές ανά kg(2017: 0,51 € / kgκαι 2016: 1,91 € / kg).

Συμπερασματικά τη μεγαλύτερη αξία στις συναλλαγές αποφέρουν οι οίνοι με ΠΓΕακολουθούν υπολειπόμενοι κατά 5,5 εκ. € οι οίνοι ΠΟΠ(με σχεδόν ίδιες ποσότητες) και έπονται οι ποικιλιακοί οίνοι.

Ακριβώς αντίστροφη είναι η κατάταξή τους, όσον αφορά την μέση τιμή στις διεθνείς συναλλαγές με τους ποικιλιακούς οίνουςνα εξάγονται με την υψηλότερη μέση τιμή (3,76 € / kg), να ακολουθούν οι οίνοι με ΠΓΕ(3,51 € / kg) και τέλος να κατατάσσονται τρίτοι οι οίνοι με ΠΟΠ(2,95 € / kg).

Αυτό σημαίνει ότι ισχυρό χαρτί στις εξαγωγικές προσπάθειες και στη δημιουργία αξίας, αποτελούν μάλλον οι ελληνικές ποικιλίες και όχι τα ελληνικά ΠΟΠτοπωνύμια, γεγονός που θα πρέπει να αποτελέσει περαιτέρω αντικείμενο ανάλυσης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις