Το «νερό νεράκι» λένε οι αγρότες παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις απόν την ΔΕΗ

Σε διακοπή παροχής ρεύματος προς Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων της Ηπείρου ήδη έχει προχωρήσει η ΔΕΗ στο πλαίσιο της άσκησης πίεσης για την είσπραξη των συσσωρευμένων από χρόνια ληξιπρόθεσμων οφειλών. Παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις περί διασφάλισης της ομαλής άρδευσης των καλλιεργειών, η ΔΕΗ μεσούσης της παραγωγικής περιόδου, προχώρησε σε διακοπές ρεύματος, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιχείρησης οι οφειλές των 16 οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων της Ηπείρου φτάνουν συνολικά τα 7 εκατ. ευρώ.

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Επιτροπής βρέθηκαν τα θέματα που απασχολούν τους ΤΟΕΒ, με την Αντιπεριφερειάρχη κ. Καλογιάννη, να τονίζει ότι υπάρχει στενή συνεργασία με όλους τους Οργανισμούς της Ηπείρου για την αντιμετώπιση των χρόνιων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και ειδικότερα σε ο, τι αφορά τις παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν από την Περιφέρεια.

«Στον ένα χρόνο-εξήγησε-που η εποπτεία τους περιήλθε στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας, γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί επί δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζεται ένα συνολικό πρόγραμμα έργων που απαιτούνται για τη βελτίωση των δικτύων άρδευσης και την αντικατάσταση των ηλεκτροβόρων δικτύων, μέσω τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων. Μέχρι να ολοκληρωθεί και να αρχίσει να υλοποιείται το πρόγραμμα, η Περιφέρεια αντιμετωπίζει έκτακτα προβλήματα που προκύπτουν, όπως αυτά που περιλαμβάνονται στη σημερινή ημερήσια διάταξη».

Όσον αφορά τις οφειλές των ΓΟΕΒ/ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, ανέφερε ότι είναι ζήτημα που δεν μπορεί να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια, καθώς είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας της Κεντρικής Διοίκησης.

Τροπολογία για τους ΤΟΕΒ έκαναν 8 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη ρύθμιση οφειλών 

0ι Οργανισμοί μπορούν, με απόφαση του ΔΣ μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης στην περίπτωση των ΤΟΕΒ, και με απόφαση του ΔΣ των ΓΟΕΒ ή του ΑΟΣΑΚ, να ρυθμίζουν την καταβολή βεβαιωμένων οφειλών σε δόσεις, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις για όλα τα μέλη τους».

Κατά την τροπολογία, «η διάρκεια καταβολής των δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τριάντα έξι  μήνες και ο χρόνος καταβολής σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τον χρόνο παραγραφής των οφειλών κατά την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.δ. 1277/1972. Τα μέλη τα οποία δεν τηρούν τους όρους της ρύθμισης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) μηνών απεντάσσονται από τη διαδικασία ρύθμισης. Το ανωτέρω διάστημα μπορεί να παρατείνεται για τέσσερις (4) ακόμα μήνες σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας, με απόφαση του ΔΣ του Οργανισμού και έγκριση από την οικεία Περιφέρεια, μετά από αίτημα του μέλους. Οι Οργανισμοί καταρτίζουν πίνακα με το σύνολο των οφειλών των οφειλετών που έχουν απενταχθεί από τη διαδικασία ρύθμισης καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τον οποίο αποστέλλουν μέσα σε δύο (2) μήνες στις οικείες ΔΟΥ για είσπραξη, σύμφωνα με την παρ. 4».

Τις απαιτούμενες ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την αποδέσμευση κονδυλίων από τις Περιφέρειες, για την πληρωμή οφειλών συγκεκριμένων ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ, εξετάζουν τα συναρμόδια υπουργεία.

Για τις οφειλές που προέρχονται από τη λειτουργία αποστραγγιστικών και αντιπλημμυρικών αντλιοστασίων, τα οποία έχουν χαρακτήρα «κοινής ωφέλειας». «Υπάρχει προθυμία από την Περιφέρεια να πληρωθούν αυτές οι οφειλές, είμαστε σε συνεννόηση για εκείνες τις θεσμικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν τη δημιουργία κωδικών αποπληρωμής των συγκεκριμένων χρεών αυτών των ΤΟΕΒ προς τη ΔΕΗ», δήλωσε για το θέμα η βουλευτής Έβρου του ΣΥΡΙΖΑ, Νατάσα Γκαρά. Υπενθυμίζεται ότι τα χρέη των ΤΟΕΒ της χώρας προς τη ΔΕΗ ξεπερνούν τα 45 εκ. ευρώ, ενώ μαζί με τις ατομικές οφειλές αγροτών, η Επιχείρηση εμφανίζει έλλειμμα που φτάνει τα 90 εκ. ευρώ. Ωστόσο, συγκριτικά με τις άλλες γεωγραφικές περιφέρειες, οι Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων της Θράκης έχουν τη μικρότερη οφειλή, ύψους 317.000 ευρώ, όταν οι αντίστοιχες οφειλές στη Στερεά Ελλάδα ξεπερνούν τα 11 εκ. ευρώ και στην Πελοπόννησο τα 12 εκ. ευρώ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις