Έρευνα για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του 2016

Από τις 10,3 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ, τα δύο τρίτα έχουν έκταση μικρότερη από 5 εκτάρια — μόνον το 11 % των διαχειριστών εκμεταλλεύσεων είναι ηλικίας κάτω των 40 ετών.

Λίγο περισσότερα από 171 εκατομμύρια εκτάρια γης στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) χρησιμοποιήθηκαν για τη γεωργική παραγωγή το 2016 — ποσοστό 40 % περίπου της συνολικής έκτασης της ΕΕ η οποία υποστήριξε περίπου 10,3 εκατομμύρια γεωργικές εκμεταλλεύσεις και διαχειριστές γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Παρά τον μεγάλο αριθμό τους, οι περισσότερες από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις της ΕΕ ήταν μικρές: τα δύο τρίτα από αυτές έχουν έκταση μικρότερη από 5 εκτάρια. Αντίθετα, ποσοστό 3 % των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕμε έκταση ίση ή μεγαλύτερη των 100 εκταρίων αντιπροσώπευσε πάνω από το ήμισυ της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της ΕΕ.

 

Το πλήρες κείμενο διατίθεται στον δικτυακό τόπο της EUROSTAT

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις