Καθοριστική η απόφαση του Σ.τ.Ε. για τον ΕΦΚ στο κρασί

Είναι αναμφίβολα μεγάλη επιτυχία για τον κλάδο η απόφαση του Σ.τ.Ε. να ακυρώσει την εφαρμοστική απόφαση για τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις επιβολής του ΕΦΚ στο κρασί.

Η επιβολή όμως του άδικου και άστοχου φόρου θεσπίστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2015 με το άρθρο 13 του νόμου 4346/2015 (ΦΕΚ Α 152/2015), ο οποίος αντικατέστησε το άρθρο 91 του ν. 2960/2001, άρθρο το οποίο όρισε τον συντελεστή ΕΦΚ στο κρασί στα 20 € / εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.

Σε ολόκληρη την ΕΕ ίσχυε και ισχύει ότι το κρασί εντάσσεται στα αλκοολούχα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και κάθε Κράτος Μέλος ορίζει εάν ο συντελεστής του φόρου θα είναι μηδενικός ή όχι.

Με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, η Γαλλία, η Μάλτα, η Εσθονία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία, η Σουηδία, το Βέλγιο, η Δανία και η Αγγλία επέβαλλαν συντελεστή φόρου μεγαλύτερο του μηδενός και από 1/1/2016 στα Κράτη Μέλη που επιβάλλουν ΕΦΚ στο κρασί προστέθηκε και η Ελλάδα.

Είναι συνεπώς αδύνατο ο νόμος που επέβαλλε στην Ελλάδα τον ΕΦΚ στο κρασί να κριθεί ακόμη και αντισυνταγματικός από το Σ.τ.Ε. (δεν έγινε ποτέ τέτοια προσφυγή στο Σ.τ.Ε.), αφού βασίζεται στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

Η ένταξη όμως του ευρωπαϊκού κρασιού στα προϊόντα με ΕΦΚ έστω και μηδενικό, παράγει υποχρεώσεις για τον κλάδο αφού ανεξάρτητα με τον συντελεστή του φόρου το προϊόν παρακολουθείται υποχρεωτικά από τα Τελωνεία και ισχύουν όλες οι ανάλογες διατάξεις των προϊόντων που υπόκεινται σε ΕΦΚ (Φορολογικές Αποθήκες, Εγγυήσεις, Εγκεκριμένοι Αποθηκευτές, Έλεγχοι, κλπ.). Ακόμη συνεπώς και να επανακαθοριστεί ο συντελεστής του ΕΦΚ στο κρασί μηδενικός, οι υποχρεώσεις αυτές θα παραμείνουν, αλλά είναι μαχητό το θέμα των ογκομετρήσεων των δεξαμενών.

Η ΚΕΟΣΟΕ επισκέφθηκε χθες την Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και συγκεκριμένα την Διεύθυνση ΕΦΚ και ΦΠΑ, προκειμένου να διευκρινίσει ποιες θα είναι οι επόμενες ενέργειες της Διοίκησης και τι επιφέρει η απόφαση του Σ.τ.Ε.

Όλοι αναμένουν την καθαρογραφή της απόφασης από το Σ.τ.Ε., ώστε να ενημερωθούν για το αιτιολογικό σκεπτικό της ακύρωσης. Αυτό που η ΚΕΟΣΟΕ αποκόμισε ως πάγια πρακτική της Γ.Δ. Τελωνείων σε ανάλογες περιπτώσεις ακυρώσεων αποφάσεών του από το Σ.τ.Ε. , είναι ότι θα λάβουν πιθανότατα εντολή από το Γενικό Γραμματέα της ΑΑΔΕ, συμμόρφωσης στο σκεπτικό της απόφασης του Σ.τ.Ε., που θα γίνει με έκδοση νέας απόφασης. Σε αντίθετη περίπτωση προβλέπονται κυρώσεις για τη Διοίκηση, ακόμη και πρόστιμα.

Η ΑΑΔΕ είναι Ανεξάρτητη Αρχή χωρίς δικαιοδοσία να καταργεί νόμους, δεν ελέγχεται από την κυβέρνηση αλλά, από τους δανειστές. Συνεπώς η ΑΑΔΕ δεν έχει πολιτική ευθύνη, για τον ΕΦΚ στο κρασί, η οποία παραμένει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Είναι άγονο συνεπώς να πιεστούν τα Τελωνεία, για να δώσουν διευκρινίσεις αφού μετά την καθαρογραφή της απόφασης, οι νομικοί Σύμβουλοι της ΑΑΔΕ θα αντιμετωπίσουν νομικά το αιτιολογικό σκεπτικό της ακύρωσης της απόφασης από το Σ.τ.Ε.

Αυτό ενδεχομένως που μπορεί να γίνει είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής να πιέσει την κυβέρνηση, γιατί το νομικό κενό που δημιουργεί η ακύρωση της απόφασης από το Σ.τ.Ε., ακυρώνει και τις διαδικασίες είσπραξης του ΕΦΚ, αφού όλες οι δευτερογενείς σχετικές αποφάσεις (ΔΕΦΚΦ) της ΑΑΔΕ, «πατούν» πάνω στην αρχική απόφαση, που το Σ.τ.Ε. ακύρωσε (ΔΕΦΚΦ 5036381/16.12.2015).

Από τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα η ισχύς της ακύρωσης της απόφασης ορίζεται ότι αρχίζει από τις 3/9/2018.

Ανάλογα με το περιεχόμενο της απόφασης ακύρωσης, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι η ακυρωθείσα απόφαση από το Σ.τ.Ε., «εξαφανίζεται» ολικώς από τη θέσπισή της (26.12.2015). Κατά συνέπεια μπορεί να εγείρονται θέματα, όπως η καταβολή του ΕΦΚ των τιμολογίων του Αυγούστου του 2018 που πραγματοποιείται στις 25 Σεπτεμβρίου του 2018, αλλά ακόμη και οι συνέπειες είσπραξης του ΕΦΚ διαχρονικά με βάση μια απόφαση που δεν υπήρξε ποτέ, λαμβανομένου υπόψιν όμως ότι τον ΕΦΚ στο κρασί, τον καταβάλλει ο τελικός καταναλωτής.

Η εξέλιξη αυτή είναι κόλαφος για την κυβέρνηση, που έχει πλέον την ευθύνη να αντιμετωπίσει ένα πολύπλοκο θέμα, με φορολογικές προεκτάσεις και πιθανότατα να δημιουργηθεί τέτοια εμπλοκή, που η πιο συμφέρουσα λύση και πέραν της πολιτικής απόφασης, να είναι η κατάργηση (μηδενισμός) του ΕΦΚ στο κρασί.

Αναμονή συνεπώς για την καθαρογραφή της απόφασης του Σ.τ.Ε.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις