Αναμονή και για τις αντιδράσεις της Δημόσιας Διοίκησης για τον ΕΦΚ στο κρασί

Το διατακτικό της απόφασης του ΣτΕ για την εξέταση της προσφυγής κατά της ΔΕΦΚΦ που κατ’ ουσίαν είναι η εφαρμοστική απόφαση για την επιβολή του ΕΦΚ στο κρασί, τελικά καταργεί τα άρθρα τα οποία αρχικά είχε ενημερώσει η ΚΕΟΣΟΕ (δηλαδή τα άρθρα 2 § 2, 4 και 8), αν και στο αιτιολογικό της απόφασης αναφέρεται στο άρθρο 1 § 2 (τελικό προϊόν), στο άρθρο 4 (Μικροί οινοπαραγωγοί) και στο άρθρο 8 (Μεταβατικές διατάξεις).

Το άρθρο 2 § 2 αναφέρει:

Η βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ που αναλογεί στα προϊόντα αυτά πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 109 και 110 του Ν. 2960/2001, με την υποβολή από τον υπόχρεο του προβλεπόμενου κατά περίπτωση από τις ισχύουσες διατάξεις παραστατικού εγγράφου, με τον συντελεστή που καθορίζονται στα άρθρα 91 και 93 του ίδιου νόμου. Κατά την ίδια χρονική στιγμή βεβαιώνονται και εισπράττονται και οι λοιπές επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 109 του ίδιου νόμου.

 

Η κατάργηση του άρθρου 2 § 2 δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στην βεβαίωση και στην είσπραξη του ΕΦΚ στο κρασί, αν και το άρθρο αυτό παραπέμπει στα άρθρα 109 και 110 του νόμου 2960 / 2001 (Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας) που αφορούν τις διαδικασίες βεβαίωσης και είσπραξης του επιβαλλόμενου ΕΦΚ οριζόντια σε όλα τα προϊόντα (πετρελαιοειδή, καπνικά, αυτοκίνητα, αλκοολούχα).

Κατά την άποψή μας η εξέλιξη αυτή καθιστά αδύνατη την είσπραξη του ΕΦΚ από τα Τελωνεία, αφού η ισχύς της απόφασης του ΣτΕ άρχεται από τις 3/9/2018 τουλάχιστον, εκτός βέβαια εάν η Δημόσια Διοίκηση αντικαταστήσει το συγκεκριμένο άρθρο προσαρμοζόμενη στην απόφαση του ΣτΕ.

Εντωμεταξύ το ψηφιακό newsletter, FnB exclusive, δημοσίευσε την ανάλυση της απόφασης του ΣτΕ που ακολουθεί

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις