Ραγδαία αύξηση του ποσού της γεωργικής γης της ΕΕ που προορίζεται για τη βιολογική γεωργία

Μεταξύ των ετών 2010-17 σημειώθηκε ραγδαία αύξηση του ποσού της γεωργικής γης της ΕΕ που προορίζεται για τη βιολογική γεωργία, ενώ οι εισαγωγές επίσης αυξήθηκαν σημαντικά, σύμφωνα με τα τα ενημερωτικά δελτία της αγοράς για τη βιολογική γεωργία στην ΕΕ και τις βιολογικές εισαγωγές. Το συνολικό ποσό των γεωργικών εκτάσεων της ΕΕ που προορίζονταν για βιολογικά προϊόντα ανερχόταν σε 7%, αντιπροσωπεύοντας αύξηση κατά 70% σε σχέση με το 2009. Αυτό αντικατοπτρίζει το μέγεθος της αγοράς της ΕΕ, με περίπου 34,3 δισεκατομμύρια ευρώ σε λιανικές πωλήσεις βιολογικών προϊόντων το 2017.

Αυτή η αυξανόμενη κατανάλωση συμπληρώνεται από έναν ισχυρό τομέα εισαγωγών, όπου η ζήτηση για βιολογικά τροπικά φρούτα και ξηρούς καρπούς αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική. Κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη αυτή είναι η σχετικά υψηλή πριμοδότηση που μπορεί να επιτευχθεί με τα βιολογικά αγαθά, ενώ τα βιολογικά προϊόντα διατίθενται στο εμπόριο έως και 150% υψηλότερα από την τιμή συγκρίσιμων συμβατικών παραγόμενων προϊόντων. 

Παρά ταύτα, η απόδοση των περισσότερων βιολογικών εκμεταλλεύσεων είναι μικρότερη από τις ανάλογες συμβατικές, με απόδοση μόνο 40% έως 85% σε σχέση με τις μη βιολογικές εκμεταλλεύσεις. Αυτές οι διαφορές απόδοσης δεν είναι συνεπείς, με τομείς όπως το βιολογικό γάλα, που παράγει όγκους που συμβαδίζουν περισσότερο με τον μη βιολογικό μέσο όρο. Να σημειωθεί ότι οι αποτελεσματικές πρακτικές βιολογικής γεωργίας είχαν σημαντική επίπτωση στην επιτευχθείσα απόδοση, γεγονός που υποδηλώνει ότι η έρευνα και η καινοτομία θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στον τομέα των οργανικών προϊόντων. Συνολικά, το 2016 υπήρχαν σχεδόν 250.000 βιολογικές εκμεταλλεύσεις στην ΕΕ και ο συνολικός αριθμός βιολογικών εκμεταλλεύσεων αυξήθηκε. Συνολικά, υπήρχαν 14.000 νεοεισερχόμενοι στον βιολογικό τομέα μεταξύ 2010 και 2017, αν και αυτό περιορίστηκε εν μέρει από 10.000 προηγούμενους βιολογικούς φορείς που επέστρεψαν στη συμβατική γεωργία.

Οι πρωτογενείς παράγοντες για την επιστροφή αυτή στη μη βιολογική γεωργία περιλαμβάνουν τους περιορισμούς στην παραγωγή ή τα κακά χρόνια καλλιέργειας. Οι εισαγωγές στην ΕΕ βιολογικών τροφίμων ανήλθαν σε 3,4 εκατομμύρια τόνους το 2018, ενώ ο μεγαλύτερος προμηθευτής είναι η Κίνα με περισσότερους από 415.000 τόνους, που αποτελούν το 12,7% της συνολικής αγοράς. Ωστόσο, ο Ισημερινός, η Δομινικανή Δημοκρατία, η Ουκρανία και η Τουρκία είχαν επίσης σημαντικά μερίδια αγοράς.

Τα πρωτογενή εμπορεύματα που εισήχθησαν ήταν τα τροπικά φρούτα και τα καρύδια, τα δημητριακά κ.α. Οι εισαγωγές αποτελούν σημαντικό τμήμα της αγοράς για βιολογικά προϊόντα και κατ’ επέκταση στην επιλογή των καταναλωτών. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι συχνά παρέχουν αγαθά για τα οποία το έδαφος της ΕΕ δεν είναι κατάλληλο ή όπου υπάρχει προσωρινό κενό στην αγορά. Η έκθεση επεσήμανε ότι αυτά τα κενά θα μπορούσαν να είναι πιο δύσκολα για την κάλυψη της βιολογικής παραγωγής, καθώς η τριετής περίοδος μετατροπής αυξάνει την χρονική υστέρηση μεταξύ της αυξημένης ζήτησης και των προμηθευτών της ΕΕ που είναι σε θέση να αυξήσουν την παραγωγή τους.

 

Δείτε επίσης