# ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Τροποποίηση των αποφάσεων για ecoschemes, βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τροποποίηση των αποφάσεων για ecoschemes, βιολογική γεωργία & κτηνοτροφία

Με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς λιπασμάτων στη χώρα και τη διασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων λίπανσης που κυκλοφορούν, στοχεύοντας έτσι στην προστασία από την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.
Μη συμμορφούμενα προϊόντα βιολογικής πτηνοτροφίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μη συμμορφούμενα προϊόντα βιολογικής πτηνοτροφίας

Ως Πανελλήνια Ένωση Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων θέλουμε να δηλώσουμε ότι το εν λόγω συμβάν αποτελεί την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης στην Ελλάδα είναι λειτουργικό
Βιολογική διατροφή: Σύμμαχος της υγείας, ασπίδα για το περιβάλλον
ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βιολογική διατροφή: Σύμμαχος της υγείας, ασπίδα για το περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια η βιολογική διατροφή αποτελεί μία διαρκώς αυξανόμενη τάση που θέτει νέους, υψηλότερους στόχους αναφορικά με την υγεία των πληθυσμών και την προστασία του περιβάλλοντος.