# ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ

Μη συμμορφούμενα προϊόντα βιολογικής πτηνοτροφίας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μη συμμορφούμενα προϊόντα βιολογικής πτηνοτροφίας

Ως Πανελλήνια Ένωση Φορέων Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων θέλουμε να δηλώσουμε ότι το εν λόγω συμβάν αποτελεί την εξαίρεση που επιβεβαιώνει τον κανόνα ότι το σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης στην Ελλάδα είναι λειτουργικό
Βιολογική διατροφή: Σύμμαχος της υγείας, ασπίδα για το περιβάλλον
ΥΓΕΙΑ & ΔΙΑΤΡΟΦΗ

Βιολογική διατροφή: Σύμμαχος της υγείας, ασπίδα για το περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια η βιολογική διατροφή αποτελεί μία διαρκώς αυξανόμενη τάση που θέτει νέους, υψηλότερους στόχους αναφορικά με την υγεία των πληθυσμών και την προστασία του περιβάλλοντος.