Παροχή οδηγιών σχετικά με την ανάκληση των φορολογικών αποθηκών δεδομένου του μηδενισμού του Ε.Φ.Κ. στο κρασί
 

ΣΧΕΤ.: Η υπ' αριθμ. ΔΕΦΚΦ Β1191856 ΕΞ 2018 εγκύκλιος διαταγή.

Με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο διαταγή κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 92 και 93 του ν.4583/2018 (Α'212) ) «Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες, από 01-01-2019

• ο συντελεστής Εδικού Φόρου Κατανάλωσης που επιβάλλεται στα προϊόντα του άρθρου 90 (κρασιά) του ν.2960/2001(Α'265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» είναι μηδέν (0) ευρώ (παρ. 1, άρθρο 92 ν.4583/2018) και

• έπαυσε να ισχύει το κανονιστικό πλαίσιο και οι εγκύκλιοι διαταγές που εκδόθηκαν  κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 13 του ν.4346/2015 και του άρθρου 61 του ν.4370/2016 κατά το μέρος που αφορούν στα προϊόντα του άρθρου 90 (κρασιά).

Πατήστε ΕΔΩ

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις