Το ελληνικό κρασί και οι αγορές

Με τίτλο «Το ελληνικό κρασί και οι αγορές» έγινε παρουσίαση των διαρθρωτικών μεγεθών της ελληνικής αμπελουργίας και οινοποιίας, στις 5 Απριλίου, από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου , που βασίστηκε στην επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που προβαίνει κάθε χρόνο η ΚΕΟΣΟΕ με πηγή τους το ΥΠΑΑΤ και την ΕΛΣΤΑΤ.

Η παράθεση των βασικών μεγεθών καταδεικνύει την τάση μείωσης των παραγωγικών μεγεθών (εκτάσεις, οινοπαραγωγή), σε αντίθεση με την σημαντικότατη αύξηση του αριθμού των οινοποιείων (+10,3%) από την περίοδο 2010/2011 και μάλιστα με σαφή μείωση κατά 67,4% της διαχειριζόμενης ανά οινοποιείο παραγωγής σε μέσο όρο (371 HL / 2010/11 και 121 HL / 2017/18).

Το ερώτημα του συνδυασμού των παραπάνω μεταβολών είναι το κατά πόσο η αύξηση κατά 655 του αριθμού των οινοποιείων με μειούμενο όγκο συνολικής παραγωγής, διασφαλίζει βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις, με τόσο μικρό διαχειριζόμενο όγκο οίνων, αφού αυτό το δεδομένο, οφείλει να εκφρασθεί ανταγωνιστικά τουλάχιστον στην ελληνική αγορά, που συντηρεί πάνω από 7.000 ετικέτες.

Στην παρουσίαση, παρατηρείται επίσης η αντίστροφη αναλογία της Ελλάδας σε σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγές των Κρατών Μελών της ΕΕ σε ΠΟΠ και ΠΓΕ. Αρκεί να σημειωθεί ότι η Ελλάδα παράγει οίνους ΠΟΠ που αντιστοιχούν στο 3% του αριθμού των συνολικά παραγόμενων ευρωπαϊκών οίνων ΠΟΠ, παράγει όμως οίνους με ΠΓΕ που σε αριθμό αντιστοιχούν στο 25% των ονομασιών που παράγουν οίνους με ΠΓΕ στην ΕΕ.

Την ενδιαφέρουσα παρουσίαση συμπληρώνουν τα μεγέθη των συναλλαγών του ελληνικού κρασιού στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας και την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του ελληνικού κρασιού, αφού πετυχαίνει διαχρονικά να αυξάνει την μέση τιμή πώλησης του, αλλά και τις αγορές «κλειδιά» που αφορούν κατά σειρά αξίας εξαγωγών τη Γερμανία, Γαλλία, ΗΠΑ, Κύπρο και Καναδά και αντιστοιχούν στο 75% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.

Πατήστε ΕΔΩ για την παρουσίαση

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις