ΚΕΟΣΟΕ: Με βάση κατανομής την εθνική επικράτεια οι Περιφερειακές Ενότητες στις οποίες χορηγήθηκαν περισσότερες ή λιγότερες Άδειες Φύτευσης

Με βάση τον ΚΑΝ(ΕΕ) 1308/2013, κάθε Κράτος Μέλος χορηγεί κατ’ έτος Άδειες Φύτευσης που ισοδυναμούν με το 1% σε στρέμματα, επί των φυτεμένων εκτάσεων στην επικράτειά του, με αμπέλους οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Κάθε Κράτος Μέλος δύναται να επιλέγει η χορήγηση των Αδειών Φύτευσης, να πραγματοποιείται είτε σε επίπεδο εθνικό, είτε σε επίπεδο περιφερειακό.

Η χώρα μας την τριετία 2016, 2017, 2018 επέλεξε να χορηγεί τις Άδειες Φύτευσης σε Εθνικό επίπεδο, γεγονός που σημαίνει ότι οι αιτούντες βαθμολογούνται και κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα ανεξάρτητα από την Περιφερειακή Ενότητα στην οποία ανήκει η αμπελουργική τους εκμετάλλευση.

Η επιλογή αυτή επηρέασε θετικά και αρνητικά την κάθε Περιφέρεια χωριστά, σε σύγκριση με την μεθοδολογία κατανομής σε Περιφερειακό Επίπεδο, μεθοδολογία η οποία κατανέμει τις Άδειες Φύτευσης με εκτάσεις ισοδύναμες με το 1% της φυτεμένης στην κάθε Περιφέρεια με αμπέλους οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Η επεξεργασία των χορηγηθεισών Αδειών Φύτευσης ανά Περιφέρεια στην οποία προέβη η ΚΕΟΣΟΕ για την τριετία 2016-2018, καταδεικνύει ότι πέντε Περιφέρειες έλαβαν πολύ περισσότερα στρέμματα, με βάση την κατανομή σε επίπεδο χώρας, σε σύγκριση με αυτά που θα ελάμβαναν εάν ίσχυε η βάση κατανομής σε επίπεδο Περιφέρειας.

Οι Περιφέρειες στις οποίες χορηγήθηκαν περισσότερα στρέμματα με το Εθνικό επίπεδο κατανομής είναι οι εξής:

Περιφέρεια

Περιφερειακό ποσοστό 1% σε επίπεδο τριετίας

Χορηγηθέντα στρέμματα σε επίπεδο τριετίας

Διαφορά Εθνικού – Περιφερειακού μοντέλου

Ποσοστό διαφοράς

1. Αν. Μακεδονίας – Θράκης

605,7

2045,38

+1439,68

+237,69%

2. Δ. Μακεδονίας

756,6

2081,54

+1324,94

+175,12%

3. Θεσσαλίας

1191,6

2471,2

+1279,6

+107,39%

4. Κ. Μακεδονίας

1387,2

2469,58

+1082,38

+78,03%

5. Ηπείρου

238,8

303,75

+64,95

+27,2%

 

Στις υπόλοιπες Περιφέρειες που ακολουθούν χορηγήθηκαν αναλογικά με το περιφερειακό τους δυναμικό συγκρινόμενο με το 1% των αμπελουργικών τους επιφανειών, λιγότερα στρέμματα, ως εξής:

Περιφέρεια

Περιφερειακό ποσοστό 1% σε επίπεδο τριετίας

Χορηγηθέντα στρέμματα σε επίπεδο τριετίας

Διαφορά Εθνικού – Περιφερειακού μοντέλου

Ποσοστό διαφοράς

1. Ιονίων Νήσων

826,8

129,1

-697,7

-84,39%

2. Αττικής

1843,8

649,87

-1193,93

-64,75%

3. Ν. Αιγαίου

1142,4

652,98

-489,42

-42,84%

4. Κρήτης

2282,7

1327,28

-955,42

-41,85%

5. Β. Αιγαίου

843,9

542,96

-300,94

-35,66%

6. Δ. Ελλάδας

2615,4

1865,42

-749,98

-28,68%

7. Στ. Ελλάδας

2055,3

1555,03

-500,27

-24,34%

8. Πελοποννήσου

3029,7

2753,76

-275,94

-9,11%

 

Να σημειωθεί ότι για την κατανομή των Αδειών Φύτευσης το 2019, υιοθετήθηκε ως επίπεδο κατανομής, η ομαδοποίηση των Περιφερειών σε τρείς ζώνες οι οποίες θα λαμβάνουν κατ’ έτος σε στρέμματα το ισοδύναμο του 1% του αθροίσματος των επιφανειών με αμπέλια των περιφερειών της ζώνης ως εξής:

1η Ζώνη: Ήπειρος, Β. και Ν. Αιγαίο, Ιόνια Νησιά και Κρήτη, 1800 στρέμματα

2η Ζώνη: Κ. Δ. Μακεδονία, Αν. Μακεδονία και Θράκη, Θεσσαλία και Δ. Ελλάδα, 2200 στρέμματα

3η Ζώνη: Αττική, Στ. Ελλάδα και  Πελοπόννησος, 2300 στρέμματα

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις