Θέσεις εργασίας στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ

Η AΓΡΟΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ είναι μία πρωτοπόρος εταιρεία παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στον Αγροτικό Χώρο, οι οποίες απευθύνονται σε οποιονδήποτε ασχολείται με την αγροτική παραγωγική διαδικασία. Αιχμή των υπηρεσιών της αποτελεί η Ευφυής Γεωργία και Κτηνοτροφία (GAIASENSE).

Στα πλαίσια της δραστηριοποίησης της στην Ευφυή Κτηνοτροφία επιθυμεί να συνεργαστεί με Κτηνίατρους, Γεωπόνους Ζωικής Παραγωγής, Τεχνολόγους Ζωοτεχνίας, για τη στελέχωση του αντίστοιχου τμήματος της, με δραστηριοποίηση στα όρια της επικράτειας:
κωδικός αγγελίας: ΑΚ_ΕΚ_01

Απαραίτητα προσόντα:
 Πτυχίο πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε)
 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 Αποδεδειγμένη επαρκή εμπειρία σε παροχή υπηρεσιών, μελετών στον αγροτικό τομέα
 Καλή γνώση τουλάχιστον Αγγλικής Γλώσσας
 Άριστες γνώσεις Η/Υ
 Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας
Τυχόν πρόσθετες σπουδές, ερευνητικό έργο ή επαγγελματική ενασχόληση με τον τομέα ενδιαφέροντός μας, και δίπλωμα οδήγησης θα συνεκτιμηθούν δεόντως.

Προσφέρουμε:
 Ικανοποιητικές αποδοχές
 Συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη
 Δυνατότητες ανέλιξης
 Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Παρακαλούμε στείλετε το βιογραφικό σας και συνοδευτική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] Είναι απαραίτητο στο θέμα του e-mail να γράψετε τον κωδικό (ΑΚ_ΕΚ_01).