Ο νομός Καβάλας στην αντιχαλαζική προστασία

Σύσκεψη για το θέμα της αντιχαλαζικής προστασίας πραγματοποιήθηκε στους Φιλίππους με τη δέσμευση των κυβερνητικών βουλευτών ότι και ο νομός Καβάλας θα ενταχθεί στο εν λόγω πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον βουλευτή κ. Μακάριο Λαζαρίδη η ένταξη της Καβάλας στην αντιχαλαζική προστασία με εναέρια μέσα θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Δείτε επίσης