# ΚΑΒΑΛΑ

Βασιλόπουλος: Επισκέφτηκε το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας στην Καβάλα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Βασιλόπουλος: Επισκέφτηκε το Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας στην Καβάλα

Ο τομέας της αλιείας τόσο στη Δυτική Ελλάδα όσο και στη θαλάσσια ζώνη της Ανατολικής Μακεδονίας αναπτύσσεται συνεχώς, γι αυτό το λόγο απαιτούνται συνέργειες σε περιφερειακό επίπεδο.