Συμμετοχή του ΕΦΕΤ στην Εμβληματική δράση «Οι Δρόμοι της ελιάς»

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), στην προσπάθεια ενίσχυσης και εμπλουτισμού των εργαλείων προστασίας των καταναλωτών έναντι αθέμιτων πρακτικών και νοθείας, αλλά και ανάδειξης  των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών για δύο εκ των σημαντικότερων, για την ελληνική οικονομία, αγροτικών προϊόντων, όπως είναι το ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές, συμμετέχει στην Εμβληματική δράση «Οι Δρόμοι της ελιάς».  
 
Επιστημονικός συντονιστής της δράσης είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Μολασιώτης. Η δράση χωρίζεται σε 3 υποέργα τα οποία θα ασχοληθούν: 1. με τη γενετική της ελιάς (συντονιστής ο ΕΛΓΟ Δήμητρα - Δρ. Ιωάννης Γανόπουλος), 2. τη φυτοπροστασία (συντονιστής το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας – Καθηγητής Ιωάννης Βόντας) και 3. τα προϊόντα της ελιάς (συντονιστής ο ΕΦΕΤ – Δρ. Φραγκίσκος Γαΐτης) υπό το γενικό τίτλο: Ποιότητα και αυθεντικότητα τελικών προϊόντων ελαιοκάρπου και ελαιολάδου και ισχυρισμοί υγείας – Βελτίωση τελικών προϊόντων. Στο Υποέργο 3 συμμετέχουν επίσης: o Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) ΔΗΜΗΤΡΑ, το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής και Τμήμα Ιατρικής), το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Πατρών. 
 
Στους βασικούς στόχους του υποέργου 3 περιλαμβάνονται: α. για το ελαιόλαδο η δημιουργία ψηφιακού αποτυπώματος για κάθε δείγμα ελαιολάδου μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής βιβλιοθήκης / βάσης δεδομένων με βάση κλασικές χημικές, οργανοληπτικές, φασματοσκοπικές αναλύσεις και αναλύσεις με τεχνολογικό εξοπλισμό αιχμής και η ανάπτυξη μοντέλων για την διάκριση των δειγμάτων με βάση: την ποικιλία, την περιοχή, την φρεσκότητα, το αν είναι νοθευμένο και αν περιλαμβάνει ουσίες σε συγκεντρώσεις τέτοιες που να του προσδίδουν ιδιαίτερα διατροφικά χαρακτηριστικά ώστε να λάβει Ισχυρισμό Υγείας και β. για την επιτραπέζια ελιά η χαρτογράφηση του μικροβιώματος εμβληματικών ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς (Κονσερβολιά, Καλαμών, Χαλκιδικής) κατά την παραδοσιακή μεταποίησή τους σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας, η βιογεωγραφική συσχέτιση του μικροβιώματος της επιτραπέζιας ελιάς με τις διαφορετικές περιοχές μεταποίησης της ελιάς, η καταγραφή του οικοσυστήματος στο τελικό μεταποιημένο προϊόν με τη χρήση κλασικών μικροβιολογικών αναλύσεων, η οργανοληπτική αξιολόγηση του τελικού μεταποιημένου προϊόντος και η συσχέτιση των οργανοληπτικών παραμέτρων με τις διαφορετικές εμβληματικές ποικιλίες και τη γεωγραφική περιοχή προέλευσης. 
 
Τα αποτελέσματα θα είναι άμεσα αξιοποιήσιμα από τους συμμετέχοντες φορείς, από κρατικούς φορείς, καθώς και από ενώσεις και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο παραγωγής, τυποποίησης και διακίνησης ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς. 
 
Το έργο χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.dromoielias.gr  

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις