Μειωμένος ο πληθυσμός ζώων της Ε.Ε για το 2018

Με βάση την έκθεση που παρουσίασε η EUROSTAT.

Στατιστικές σχετικά με το ζωικό κεφάλαιο και την παραγωγή κρέατος (με βάση τη σφαγή των ζώων που είναι κατάλληλα για τον άνθρωπο κατανάλωση) παρέχουν κάποιες ενδείξεις για τις εξελίξεις και τις προσαρμογές προσφοράς, οι οποίες είναι σημαντικές για την παρακολούθηση της ΚΑΠ.

Ο ζωικός πληθυσμός το σύστημα παραγωγής μέσα από τα αποθέματα ζώων που εκτρέφονται. Η διάρκεια του ενός κύκλου παραγωγής υποδεικνύει πόσο καιρό χρειάζεται έτσι ώστε τα ζώα να είναι έτοιμα για σφαγή για το κρέας, ενώ άλλες εκτρέφονται ή γεννιούνται, στην περίπτωση των αγελάδων, ορισμένα αιγοπρόβατα μπορούν να αραιωθούν.

Η πλειοψηφία των πληθυσμών των ζώων συγκεντρώνεται σε λίγες μόνο χώρες.

Τρία τέταρτα του βοείου κρέατος της ΕΕ το 2018 διατηρήθηκε στη Γαλλία (21,2%), στη Γερμανία (13,7%), το Ηνωμένο Βασίλειο (11,0%), την Ιρλανδία (7,5%), Ισπανία (7,4%), Ιταλία (7,2%) και Πολωνία (7,1%).

Σχεδόν τα τρία τέταρτα των χοίρων της ΕΕ ήταν στην Ισπανία (20,8%), Γερμανία (17,8%), Γαλλία (9,3%), Δανία (8,5%), Κάτω Χώρες (8,1%), και την Πολωνία (7,4%).

Τα δύο τρίτα των προβάτων βρίσκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο (26,3%), την Ισπανία (18,5%), τη Ρουμανία (11,9%) και τη Ρουμανία (11,9%) Ελλάδα (9,9%). Τα δύο τρίτα των αιγοειδών της ΕΕ ήταν που βρέθηκαν στην Ελλάδα, την Ισπανία και τη Ρουμανία.

 

Μειωμένος ο πληθυσμός ζώων της Ε.Ε για το 2018

Ο πληθυσμός των τεσσάρων κύριων κατηγοριών των ζώων στην ΕΕ ήταν χαμηλότερος το 2018 από το 2017. Αυτό αντανακλά σε διάφορα φαινόμενα. Στην περίπτωση των χοίρων, η μείωση ήταν σχετικά υψηλή το 2017, εν μέρει εξηγείται από την έντονη ανάκαμψη των εξαγωγών ζώντων χοίρων. Όσον αφορά τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα, οι μειώσεις επιταχύνθηκαν μετά το 2016 λόγω σταδιακής κατάργησης των ποσοστώσεων γάλακτος το 2015.

Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές βρίσκονται σε γενική πτωτική τάση. Για παράδειγμα, ο πληθυσμός των προβάτων παρουσίασε απότομη πτώση, τουλάχιστον από τη στροφή του «Μιλένιουμ», με 8,5 εκατομμύρια λιγότερα κεφάλια στην Ισπανία και 5 εκατομμύρια λιγότερα κεφάλια προβάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2018 σε σχέση με το 2000. Οι βελτιώσεις στην παραγωγή έχουν επίσης συμβάλει στην εξέλιξη αυτή.

Αμετάβλητη παραγωγή κρέατος αιγοπροβάτων αλλά μια μέτρια άνοδο της πραγματικής τιμής.

Κυριότερα κράτη μέλη παραγωγής κρέατος αιγών να είναι η Ελλάδα και η Ισπανία, όπου τα επίπεδα παραγωγής το 2018 παρέμειναν αμετάβλητα. Η μέση πραγματική τιμή των αιγοπροβάτων σε όλη την ΕΕ το 2018 ήταν + 2,1% υψηλότερη από το 2017. Η εξέλιξη αυτή επέστρεψε τις τιμές στο μέσο όρο που διαπιστώθηκε για την περίοδο μεταξύ 2010 και 2018.

 

 

Η παραγωγή πουλερικών στην Ε.Ε βρίσκεται σε νέα επίπεδα αλλά η μέση πραγματική τιμή των κοτόπουλων παρέμεινε σταθερή.

 Η Ε.Ε παρήγαγε 15,2 εκατομμύρια τόνους κρέατος πουλερικών το 2018, σε ένα νέο υψηλό επίπεδο. Στο πλαίσιο μιας ανοδικής τάσης, αυτό αντιπροσωπεύει μια απότομη αύξηση (+4,8%) στην παραγωγή. Επέτεινε την παραγωγή σε επίπεδο ΕΕ κατά 3,2 εκατομμύρια τόνους πάνω από το επίπεδο το 2010 με μια σωρευτική αύξηση περίπου 25%.

Όταν οι τιμές των ζωοτροφών ήταν ιδιαίτερα χαμηλές κατά την περίοδο μεταξύ 2013 και 2016 και η παραγωγή κρέατος πουλερικών εξακολούθησε να αυξάνεται, η τιμή των πραγματικών ορνίθων για κοτόπουλα μειώθηκε. Ωστόσο, αυτή η πτωτική πίεση των τιμών υποχώρησε το 2017 και το έκανε ξανά το 2018 (+0,1% σε πραγματικούς όρους).

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις