ΣΕΚ: Άμεσα μέτρα  στήριξης  της πρωτογενούς παραγωγής και κυρίως της  αιγοπροβατοτροφίας

Πολύ έγκαιρα είχαμε επισημάνει στην κυβέρνηση και τα κόμματα ότι η κτηνοτροφική παραγωγή της χώρας και ιδιαίτερα η αιγοπροβατοτροφία βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. • Η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος μειώθηκε το 2019 σε σύγκριση με το 2018  πάνω από 40.000 τόνους. • Η πολύ μικρή αύξηση  της τιμής παραγωγού αιγοπρόβειου γάλακτος το 2020 ( 35 λεπτά/κιλό) δεν μπορεί να αντισταθμίσει τα 200 εκατ. € περίπου που αφαιρέθηκαν από τους αιγοπροβατοτρόφους, λόγω της πολύ μεγάλης μείωσης της τιμής παραγωγού αιγοπρόβειου γάλακτος, τα έτη 2017-2018-2019 (έως και 20 λεπτά/κιλό).  Πολλοί κτηνοτρόφοι εγκαταλείπουν το επάγγελμα αφού όχι μόνο δεν έχουν έστω ένα ελάχιστο κέρδος αλλά μπαίνουν και μέσα αδυνατώντας να συνεχίσουν την παραγωγή.  Τονίζεται ότι  100.000 και πλέον κτηνοτρόφοι συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και ενδυνάμωση της υπαίθρου, στην προστασία του περιβάλλοντος  και την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας μας.

Επιπρόσθετα, λόγω της επίδρασης της πανδημίας του κορωνοϊού δεχτήκαμε ένα νέο χτύπημα στο εισόδημα μας.

Οι  αιγοπροβατοτρόφοι την περίοδο του Πάσχα πούλησαν φθηνά, πολύ κάτω του κόστους εκτροφής ή κράτησαν αρνιά και κατσίκια απούλητα στο στάβλο, αυξάνοντας όμως έτσι το κόστος διατροφής. Οι τιμές  παραγωγού κατρακύλησαν και τα περισσότερα  αρνιά και κατσίκια πουλήθηκαν 3,80 ευρώ/ το κιλό σφάγιο, έναντι 5,80  ευρώ, κατά μέσο όρο, που ήταν πέρυσι την ίδια περίοδο. 

Πολύ δύσκολη είναι η κατάσταση  και για τη χοιροτροφία αφού το χοίρειο κρέας και ιδιαίτερα του μαύρου χοίρου, προορίζεται κύρια για τη μαζική εστίαση, που έχει κλείσει λόγω της πανδημίας COVID-19. Οι τιμές παραγωγού διαμορφώθηκαν  από  1,10 έως 1,20 ευρώ/ ζων βάρος, έναντι 1,50 – 1,65 ευρώ/ ζων βάρος, δηλαδή με απώλεια 40-50 ευρώ ανά πωλούμενο χοίρο. Επιπλέον η χοιροτροφία δεν ενισχύεται από κανένα μέτρο των άμεσων ενισχύσεων, στο πλαίσιο της ΚΑΠ. 

Στην πτηνοτροφία το 30-40%  του κρέατος κοτόπουλου που προορίζεται για τη μαζική εστίαση οδηγήθηκε σε κατάψυξη με τιμές πώλησης μειωμένες κατά 40%. Υπενθυμίζεται ότι οι πτηνοτρόφοι παραγωγοί δεν ενισχύονται από κανένα μέτρο των άμεσων ενισχύσεων, στο πλαίσιο της ΚΑΠ. 

Στην αγελαδοτροφία, η οποία βρίσκεται στα όρια του κόστους παραγωγής, η τιμή παραγωγού στο αγελαδινό γάλα, μειώθηκε έως 1 λεπτό/κιλό το τελευταίο διάστημα.

Στη βοοτροφία και ιδιαίτερα στις εκτροφές σπάνιων φυλών που το κρέας προορίζεται κύρια για τη μαζική εστίαση, που έχει κλείσει  εδώ και δύο μήνες λόγω της πανδημίας COVID-19, η κατάσταση είναι επίσης πολύ δύσκολη. Επίσης να ληφθεί υπόψη ότι το βόειο κρέας είναι εισαγόμενο κατά 85%. 

Όπως διαπιστώνεται στο υπόμνημα τεκμηρίωσης  για τον υπολογισμό της αποζημίωσης, λόγω απώλειας εισοδήματος των αιγοπροβατοτρόφων  που ακολουθεί,  το άμεσο  κόστος εκτροφής των αμνοεριφίων διαμορφώνεται  στα 5,8 – 6,20 € το κιλό ( χωρίς τον υπολογισμού του έμμεσου κόστους παραγωγής της μονάδας για την εκτροφή τους). Η τιμή πώλησης των ανοεριφίων τις προηγούμενες χρονιές κάλυπτε ουσιαστικά το κόστος εκτροφής, ενώ το Πάσχα του 2020  οι απώλειες  των παραγωγών λόγω της πανδημίας  του  Κορονοϊού ήταν  2  έως 2,4 €/ το κιλό για 3,5 έως 4 εκ. αμνοερίφια.

Υπόμνημα  τεκμηρίωσης  για τον υπολογισμό της αποζημίωσης απώλειας εισοδήματος αιγοπροβατοτρόφων  λόγω της πανδημίας του Κορονοϊού

α) Βασικές παραδοχές για τη αλυσίδα αξίας του κρέατος αμνοεριφίων  1. Δηλώσεις ΟΣΔΕ αιγοπροβάτων 2019: 14.400.000 περίπου αιγοπρόβατα 

 Ετήσιος Κύκλος γεννήσεων αμνοεριφίων: από  Αύγουστο έως Μάιο της επόμενης χρονιάς γεννιέται  το 85-95%.  3. Παράδοση γάλακτος: Από  Σεπτέμβριο έως Ιούνιο (το 90%)

β) Υπολογισμός συνολικής προσφοράς αμνοεριφίων  Γεννούν  κατά προσέγγιση 8.000.000 - 9.000.000 αιγοπρόβατα.  Ο αριθμός αμνοεριφίων που επιβιώνουν  είναι περίπου 7.000.000 

Από αυτά: 1. Για αυτοκατανάλωση, δωρεές : 350.000 αμνοερίφια  2. Γενικά κατανάλωση εκτός Χριστουγέννων και Πάσχα: 500.000 αμνοερίφια 3. Κατανάλωση τα  Χριστούγεννα: 1.100.000 έως 1.300.000 αμνοερίφια 4. Ζώα αναπαραγωγής (αμνάδες-κατσικάδες):  900.000-1.000.000  5. Απομένουν για την  περίοδο Ιανουάριο –Μάιο: 3.850.000- 4.150.000 αμνοερίφια 6. Το βάρος των αρνιών –κατσικιών  είναι 12 κιλά κατά Μ.Ο (Σύμφωνα με τον ΕΛΓΟΔήμητρα 11 κιλά) 7. Το άμεσο  κόστος εκτροφής των αμνοεριφίων είναι: 5,8 – 6,20 € το κιλό ( χωρίς τον υπολογισμού του έμμεσου κόστους παραγωγής  της μονάδας για την εκτροφή τους) 8. Τιμές πώλησης από Ιανουάριο έως Απρίλιο 2020: 3,8 € το κιλό κατά Μ.Ο. 9. Τιμές πώλησης τα Χριστούγεννα 2019  5,8 € το κιλό κατά Μ.Ο.  10. Άμεσο  κόστος εκτροφής των αμνοεριφίων: 5,8 – 6,20 € το κιλό

Απώλειες παραγωγών την  περίοδο επίδρασης του  Κορονοϊού: 2  έως 2,4 €/ το κιλό για 3,5 έως 4 εκ. αμνοερίφια.

Κατά συνέπεια οι υπολογισμοί απωλειών :  3.500.000  αμνοερίφια επί 12 κιλά = 42.000.000 κιλά κρέας   4 000.000  αμνοερίφια επί 11 κιλά = 44. 000.000 κιλά κρέας  42.000.000 κιλά κρέας επί 2 € το κιλό (απώλεια) = 84.000.000 €   ή 44.000.000 κιλά κρέας επί 1,7€ κιλό (απώλεια) = 74.800.000 €

Ο ΣΕΚ ζητάει άμεσα μέτρα  προστασίας  του κλάδου:

α) για την κάλυψη απώλειας εισοδήματος αιγοπροβατοτρόφων:   Να δοθεί αποζημίωση, ανά θηλυκό αιγοπρόβατο, άνω του έτους, σε εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 30 αιγοπρόβατα  (σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης ΟΣΔΕ 2019) που έχουν παραδώσει το ελάχιστο 100 κιλά γάλα ανά εκμετάλλευση, την περίοδο από Σεπτέμβριο 2019 έως τον Απρίλιο του 2020.

Στους δικαιούχους αποζημίωσης θα συμπεριληφθούν και οι κτηνοτρόφοι με καθετοποιημένες μονάδες μεταποίησης γάλακτος της κτηνοτροφικής τους εκμετάλλευσης και οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι ιδιοπαράγουν και διαθέτουν οι ίδιοι τα γαλακτοκομικά τους προϊόντα.

Το κριτήριο επιλεξιμότητας της παράδοσης γάλακτος ανά εκμετάλλευση είναι δίκαιο και φερέγγυο  και  γι' αυτό εξάλλου τα κράτη μέλη, όπως η χώρα μας, με αποφάσεις χρησιμοποιούν το κριτήριο αυτό για την καταβολή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο αιγοπρόβειο κρέας αλλά και για τη χορήγηση ενισχύσεων,  όπως η ενίσχυση de minimis  που δόθηκε το  2018 στους αιγοπροβατοτρόφους.

Για όσους αιγοπροβατοτρόφους δεν παρέδωσαν γάλα η αποζημίωση να δοθεί ανά θηλυκό αιγοπρόβατο άνω του έτους, σε εκμεταλλεύσεις με τουλάχιστον 30 αιγοπρόβατα (σύμφωνα με τα στοιχεία της δήλωσης ΟΣΔΕ 2019) που οδήγησαν σε σφαγή τουλάχιστον 15 αμνοερίφια, βάσει τιμολογίου, από τον Ιανουάριο  έως τον Απρίλιο 2020.

β)  Ένταξη στα μέτρα αναστολής πληρωμής των υποχρεώσεων Ένταξη όλων των κτηνοτρόφων –πτηνοτρόφων στις πληττόμενες επιχειρήσεις και παραγωγούς, ώστε να συμπεριληφθούν  στα μέτρα αναστολής πληρωμής των υποχρεώσεων (φορολογικές, ασφαλιστικές, τραπεζικές).

γ) Νομοθέτηση προστασίας πρώτης κατοικίας και σταβλικών εγκαταστάσεων αγροτοπτηνοτρόφων.

δ) Κατάργηση του πρόσθετου φόρου ΕΝΦΙΑ στις σταβλικές εγκαταστάσεις

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας με το βλέμμα μπροστά, έχει υποβάλει Σχέδιο Εθνικής Ανασυγκρότησης της Κτηνοτροφίας, για το οποίο θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση. Έχουμε προτείνει για το σκοπό αυτό τη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας στο ΥπΑΑΤ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Πανελλήνιων Οργανώσεων των Κτηνοτρόφων.

 

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις