# ΣΕΚ

«Στηρίζουμε όσους επλήγησαν από την κρίση με βάση τα δημοσιονομικά διαθέσιμα»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Στηρίζουμε όσους επλήγησαν από την κρίση με βάση τα δημοσιονομικά διαθέσιμα»

Σχέδια Βελτίωσης, μικτές εκμεταλλεύσεις για ιδιοπαραγόμενες ζωοτροφές και γενετική βελτίωση στην πρόταση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για το Ταμείο Ανάκαμψης .