Η επισιτιστική ασφάλεια και πάλι στο προσκήνιο της ΕΕ μετά την κρίση του COVID-19

Η πανδημία COVID-19 άφησε το σημάδι της στη νέα πολιτική τροφίμων της ΕΕ, καθώς η στρατηγική Farm to Fork (F2F), που παρουσιάστηκε την Τετάρτη (20 Μαΐου), έδειξε ένα νέο ενδιαφέρον για την επισιτιστική ασφάλεια για να εξασφαλίσει τον εφοδιασμό κατά τη διάρκεια κρίσεων φύση.

Παρόλο που η βιωσιμότητα έπρεπε να ήταν ο πυρήνας ολόκληρης της δομής του πολυαναμενόμενου F2F, η έννοια της επισιτιστικής ασφάλειας έχει αναλάβει εξίσου βασικό ρόλο στη δομή.

Αποκαλύπτοντας τη στρατηγική για τα τρόφιμα, η Επιτροπή αναγνώρισε ότι η τρέχουσα πανδημία COVID-19, αν και δεν συνδέεται με την ασφάλεια των τροφίμων, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τόσο την επισιτιστική ασφάλεια όσο και τα μέσα διαβίωσης.

Προκειμένου να μετριαστούν οι κίνδυνοι που συνδέονται με καταστάσεις κρίσης που απειλούν τη βιωσιμότητα των συστημάτων τροφίμων, είναι απαραίτητο να προβληματιστούμε σχετικά με τη συνολική ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών στρατηγικών αλυσίδων αξίας μας για την καλύτερη προστασία της Ευρώπης από παρόμοιες διαταραχές στο μέλλον, ανέφερε η ανακοίνωση της Επιτροπής.

Το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ υπέβαλε δύο προτάσεις που δεν είχαν αρχικά προβλεφθεί στη στρατηγική για την αύξηση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των συστημάτων τροφίμων, αντλώντας από τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πανδημία.

Πρώτον, η Επιτροπή πρότεινε να συσταθεί ένα Παρατηρητήριο Επισιτιστικής Ασφάλειας της ΕΕ που θα βελτιώσει τη βάση γνώσεων, θα παρακολουθεί και θα υποβάλλει έκθεση σχετικά με την ικανότητα της Ένωσης να διασφαλίζει τη διαθεσιμότητα των προμηθειών τροφίμων, καθώς και την προσιτή διατροφή.

Το παρατηρητήριο θα καλύψει την παραγωγή τροφίμων και την υποδομή ζωτικής σημασίας εφοδιασμού, παρέχοντας διαφάνεια, συντονισμό και υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων σε περιόδους προκλήσεων επισιτιστικής ασφάλειας.

Το 2021, η εκτελεστική εξουσία της ΕΕ αναμένεται επίσης να αναπτύξει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη διασφάλιση του εφοδιασμού και της επισιτιστικής ασφάλειας κατά τη διάρκεια κρίσεων οποιασδήποτε φύσης.

«Σε καμία περίπτωση αυτή η στρατηγική δεν αντισταθμίζει τη βιωσιμότητα με την επισιτιστική ασφάλεια. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι η επισιτιστική ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της βιωσιμότητας των τροφίμων», εξήγησε η Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδη.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής Frans Timmermans, το Farm to Fork παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να διασφαλίσει την επισιτιστική ασφάλεια στο μέλλον, παράλληλα με την αειφόρο παραγωγή και επεξεργασία τροφίμων.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις