# ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εμπόριο και ασφάλεια: Η Επιτροπή αναδεικνύει το έργο προάσπισης των συμφερόντων και των αξιών της ΕΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπόριο και ασφάλεια: Η Επιτροπή αναδεικνύει το έργο προάσπισης των συμφερόντων και των αξιών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε βασικά πορίσματα σχετικά με την υπεράσπιση των συμφερόντων της ΕΕ όσον αφορά τον έλεγχο των εξαγωγών και τις ξένες επενδύσεις στην ΕΕ.