# ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Εκδόθηκε ο κανονισμός  για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εκδόθηκε ο κανονισμός για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων

Ο νέος Κανονισμός βασίζεται στο ήδη υπάρχον νομικό πλαίσιο για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων που θεσπίζει βασικούς κανόνες για την ασφάλεια των καταναλωτικών προϊόντων που διατίθενται στην αγορά.
«Πράσινο φως» για τους νέους κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

«Πράσινο φως» για τους νέους κανόνες για την ασφάλεια των προϊόντων στην ΕΕ

Ο κανονισμός προβλέπει επίσης ότι τα προϊόντα που παράγονται εκτός ΕΕ θα μπορούν να διατίθενται στην εσωτερική αγορά μόνο εάν υπάρχει οικονομικός φορέας εγκατεστημένος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ασφάλειά τους.