# ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 INTERAMERICAN: "καλλιεργούμε τη σιγουριά"
ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

INTERAMERICAN: "καλλιεργούμε τη σιγουριά"

"Σκοπός μας είναι να παρέχουμε σε κάθε αγρότη τη δυνατότητα αναβάθμισης των δραστηριοτήτων του, με οικονομική διαχείριση σε πλαίσιο ασφάλειας και σιγουριάς και με σταθεροποίηση του αποτελέσματος της εργασίας του"