Υπό αναθεώρηση οι κατευθυντήριες γραμμές για τα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας

Κατά τη σύνοδο ολομέλειας του Ιουλίου, οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για την αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών χρηματοδότησης για διασυνοριακά, διευρωπαϊκά έργα ενεργειακής υποδομής, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την πολιτική της ΕΕ για το κλίμα.

Το ψήφισμα, που εγκρίθηκε στις 18 Φεβρουαρίου από την επιτροπή βιομηχανίας, έρευνας και ενέργειας (ITRE), ζητά οι κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Ε να είναι συνεπείς με τους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της ΕΕ για το 2030, τη μακροπρόθεσμη δέσμευσή της για την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές και την αρχή της προτεραιότητας στην ενεργειακή απόδοση.

Οι ευρωβουλευτές θα ζητήσουν, επίσης, την προώθηση των λύσεων αποθήκευσης ενέργειας με στόχο την αύξηση του συνολικού μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενωσιακό ενεργειακό μίγμα της ΕΕ. Οι νέες τεχνολογίες ηλεκτρικών στηλών, οι θερμοσυσσωρευτές και το πράσινο υδρογόνο θα μπορούσαν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και στη διασφάλιση συνεχούς παροχής ενέργειας.

 

Διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας (ΔΕΔ-Ε)

Τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα στον τομέα της Ενέργειας (ΔΕΔ-Ε) στοχεύουν στη στενότερη σύνδεση του δικτύου ενεργειακών υποδομών των χωρών της ΕΕ. Προσδιορίζουν διασυνοριακά έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCIs) που στοχεύουν στην ανάπτυξη καλύτερα διασυνδεδεμένων ενεργειακών δικτύων, και παρέχουν χρηματοδότηση για νέες ενεργειακές υποδομές.

Η τρέχουσα πολιτική επανεξετάζεται ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή της με τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Έργα κοινού ενδιαφέροντος (PCIs)

  • Βασικά διασυνοριακά έργα υποδομής που συνδέουν ενεργειακά συστήματα χωρών της ΕΕ

  • Τα έργα αυτά μπορούν να επωφεληθούν από απλουστευμένη διαδικασία αδειοδότησης και το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για ευρωπαϊκής χρηματοδότησης μέσω του μηχανισμού "Συνδέοντας την Ευρώπη"

  • Στόχος είναι η εγγύηση προσιτής, ασφαλούς και βιώσιμης ενέργειας για όλους και η επίτευξη της απεξάρτησης της οικονομίας από τον άνθρακα, σύμφωνα με τη Συμφωνία του Παρισιού

  • Ο κατάλογος των έργων κοινού ενδιαφέροντος αναθεωρείται κάθε δύο χρόνια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή]

Η στήριξη της ΕΕ για τους λεγόμενους ενεργειακούς διαδρόμους ή τις υποδομές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, καθώς και τα ευφυή δίκτυα και τα δίκτυα μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα, στοχεύει στη διασύνδεση πιο απομονωμένων περιοχών, διασφαλίζοντας την αδιάκοπη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε όλα τα μέρη της ΕΕ. Στόχος είναι, επίσης, η ενίσχυση των διασυνοριακών συνδέσεων, η ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην αγορά ενέργειας και η ενίσχυση της τοπικής ικανότητας αποθήκευσης.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις