Απόσταξη Κρίσης: Δικαιούχοι για τον β΄ κύκλο και τα οινοποιεία που υπέβαλλαν αίτημα στον α΄ κύκλο

Με το υπ’ αρ. 3233/Β/4.8.2020 ΦΕΚ τροποποιείται η ΥΑ 1723/179088/3.7.2020 και ορίζεται (άρθρο 14α), κύκλος νέας υποβολής αιτήσεων για την Απόσταξη κρίσης με ημερομηνίες υποβολής αιτημάτων από 6 έως 9 Αυγούστου 2020. Παράλληλα εξεδόθη και η αντίστοιχη εγκύκλιος (2135/216041/4.8.2020) σχετική με την οριστική κατάταξη των αιτήσεων.

Καταληκτική ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης του β΄ κύκλου ορίζεται η 18η Αυγούστου, ημερομηνία κατά την οποία θα διαμορφωθεί και ο τελικός όγκος των αποσταζόμενων οίνων και ο απορροφώμενος προϋπολογισμός.

Να επισημανθεί ότι δικαιούχοι υποβολής των αιτημάτων μετά από σημερινή διευκρίνηση του ΥΠΑΑΤ είναι και τα οινοποιεία που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση.

Όπως είχε ενημερώσει η ΚΕΟΣΟΕ στον πρώτο κύκλο αιτημάτων γίνονται δεκτές ποσότητες οίνων έως 1200 τόνους, ενώ η υπερβάλλουσα ποσότητα άνω των 1200 τόνων, επίκειται να εγκριθεί αμέσως μετά τις 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΑΑΤ που επεξεργάστηκε η ΚΕΟΣΟΕ το σύνολο εγκριθεισών ποσοτήτων του α΄ κύκλου ανέρχεται σε 26.001,96 τόνους, εκ των οποίων 18661,64 τόνοι αφορούν οίνους χωρίς ΓΕ, 5.637,33 αφορούν οίνους με ΠΟΠ και ΠΓΕ και 1.703 τόνοι αφορούν γλυκείς οίνους.

Ακολουθεί ο σχετικός πίνακας ανά ΔΑΟΚ και κατηγορία οίνων:

 

Σε επίπεδο υποβληθέντων αρχικών αιτημάτων, πριν την εφαρμογή του κριτηρίου (οροφής) των 1200 τόνων ανά οινοποιείο η ακριβής εικόνα των συνολικών ποσοτήτων που υπεβλήθησαν με τα αιτήματα των οινοποιείων ήταν η εξής:

Οίνοι χωρίς ΓΕ 20.779,85 τόνοι

Οίνοι με ΠΟΠ και ΠΓΕ 7.723,27 τόνοι

Γλυκείς οίνοι 2.640,27 τόνοι

Σύνολο 31.163,40 τόνοι