Ένταξη μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας
μεταναστών και προσφύγων στην αγορά εργασίας

Η Επιτροπή, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, τα εμπορικά επιμελητήρια και οι εργοδοτικές οργανώσεις ανανεώνουν τη συνεργασία τους για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων στην αγορά εργασίας.

Σε κοινή δήλωση που δημοσιεύθηκε σήμερα, επισημαίνουν τομείς στους οποίους πρέπει να δοθεί έμφαση στο μέλλον και εκφράζουν ενδιαφέρον για περαιτέρω συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής σύμπραξης για την ένταξη, που εγκαινιάστηκε το 2017. Οι υπογράφοντες τη δήλωση επιβεβαιώνουν τη σημασία μιας πολυμερούς προσέγγισης για την έγκαιρη ένταξη στην αγορά εργασίας προς όφελος τόσο των προσφύγων όσο και της οικονομίας και της κοινωνίας γενικότερα.

Ο Επίτροπος Απασχόλησης και Κοινωνικών Δικαιωμάτων, κ. Νικολά Σμιτ, δήλωσε: «Ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων δεν κάνει διάκριση με βάση την προέλευση των ανθρώπων. Ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα σε ίση μεταχείριση και ίσες ευκαιρίες όσον αφορά την απασχόληση. Η παροχή βοήθειας στους πρόσφυγες για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους και της πρόσβασής τους σε ποιοτικές θέσεις εργασίας έχει πολύ μεγάλη σημασία για την αξιοπρέπειά τους και για την κοινωνική συνοχή της Ευρώπης.»

Η κ. Ίλβα Γιούανσον, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, δήλωσε: «Η καλύτερη αξιοποίηση των δεξιοτήτων και του δυναμικού των προσφύγων και των μεταναστών καθιστά τις αγορές εργασίας μας πιο συμπεριληπτικές και συμβάλλει στην ευημερία και τη συνοχή της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Οι τελευταίοι μήνες έδειξαν ότι οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και επιχειρηματίες διαθέτουν δεξιότητες και ταλέντα που συμβάλλουν στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σήμερα ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να στηρίξουμε τις εργοδοτικές οργανώσεις, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις και τα εμπορικά επιμελητήρια στις δραστηριότητες που αναπτύσσουν για τους πρόσφυγες και είμαστε ανοικτοί στην περαιτέρω επέκταση της συνεργασίας μας, για παράδειγμα όσον αφορά τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού.»

Από τότε που εγκαινιάστηκε η ευρωπαϊκή σύμπραξη για την ένταξη, πριν από 3 χρόνια, η Επιτροπή έχει χρηματοδοτήσει έργα που υλοποιούνται από οργανώσεις κοινωνικών και οικονομικών εταίρων για την προώθηση της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Παραδείγματα αποτελούν το έργο Labour-INT(link is external), το οποίο υποστηρίζει την ένταξη των προσφύγων από την άφιξή τους έως τον χώρο εργασίας, μέσω της αξιολόγησης δεξιοτήτων, της κατάρτισης και της τοποθέτησης σε θέση εργασίας στην Ιταλία, τη Γερμανία και το Βέλγιο· ή το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Ένταξη των Προσφύγων(link is external), που εφαρμόζεται στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία. Οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι έχουν επίσης αναλάβει πρωτοβουλίες σε 20 κράτη μέλη, όπως η πλατφόρμα «fachkraeftepotenzial»(link is external), που δημιουργήθηκε από το Ομοσπονδιακό Οικονομικό Επιμελητήριο της Αυστρίας και παρέχει πληροφορίες σε εταιρείες που επιθυμούν να προσλάβουν πρόσφυγες.

Με βάση αυτά τα επιτεύγματα, οι υπογράφοντες τη δήλωση συμφώνησαν να επικεντρώσουν τις μελλοντικές τους προσπάθειες σε 3 τομείς: διασύνδεση των ενδιαφερόμενων φορέων σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας· στήριξη της επιχειρηματικότητας· και διευκόλυνση του εντοπισμού, της αξιολόγησης και της επικύρωσης των δεξιοτήτων.

Παράλληλα, η Επιτροπή και οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι θα επιδιώξουν να διερευνήσουν τρόπους επέκτασης του διαλόγου και της μελλοντικής συνεργασίας τους στον τομέα της μετανάστευσης εργατικού δυναμικού, στο πνεύμα των στόχων του νέου ευρωπαϊκού θεματολογίου δεξιοτήτων και του επικείμενου νέου συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Η προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να επικεντρωθεί στον τρόπο βελτίωσης των διαύλων μετανάστευσης εργατικού δυναμικού για την κάλυψη των μεταβαλλόμενων αναγκών της Ευρώπης.

Ιστορικό

Μέσω της ευρωπαϊκής σύμπραξης για την ένταξη, που υπογράφηκε στις 20 Δεκεμβρίου 2017, η Επιτροπή και οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι ενώνουν τις δυνάμεις τους για την προώθηση της ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας. Οι στόχοι της σύμπραξης είναι η ενίσχυση της έγκαιρης ένταξης των προσφύγων στην αγορά εργασίας, η διασφάλιση ότι η ένταξη ωφελεί τους πρόσφυγες καθώς και την οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, και η προώθηση μιας πολυμερούς προσέγγισης (με τη συμμετοχή δημόσιων αρχών, υπηρεσιών απασχόλησης, κοινωνικών και οικονομικών εταίρων, επιχειρηματικών οργανώσεων, εμπορικών και βιομηχανικών επιμελητηρίων, βιοτεχνικών επιμελητηρίων, εταιρειών και εργαζομένων, εργοδοτών από τις δημόσιες υπηρεσίες, παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών).

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις