3 ευρωπαϊκοί μοχλοί για απλοποίηση της εξ αποστάσεως πώλησης κρασιού σε διαφορετικά Κράτη-Μέλη
Ευρώπη Κρασιά

Η άμεση πώληση στους καταναλωτές είναι μια σημαντική πηγή εισοδήματος για τις πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις αποστολές μικρού όγκου σε Ευρωπαίους ιδιώτες, λόγω δυσανάλογου κόστους και διοικητικής και φορολογικής γραφειοκρατίας.

Εδώ και 7 χρόνια υπάρχει κινητοποίηση των ευρωπαϊκών φορέων οίνου για αυτό το ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ανεξάρτητων Αμπελουργών (CEVI), ζητά γρήγορες αλλαγές στα κοινοτικά κείμενα.

Πιεσμένες από την κρίση του κορονοϊού, οι πωλήσεις κρασιού από τον παραγωγό σε καταναλωτές εξακολουθούν να παρεμποδίζονται από τις κανονιστικές επιβαρύνσεις όταν πρόκειται για "άτομα που κατοικούν σε ευρωπαϊκή χώρα εκτός από εκείνη της αποστολής" αναφέρει με λύπη ο Thomas Montagne, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ανεξάρτητων Αμπελουργών (CEVI), σε επιστολή που εστάλη στις 11 Σεπτεμβρίου στον Ευρωπαίο Επίτροπο Thierry Breton, επικεφαλή της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς.

Από το 2013, η CEVI έχει υποβάλλει φάκελο και ζητά ταχεία διοικητική απλούστευση προκειμένου να τροποποιηθεί η οδηγία 2008/118 / ΕΚ. Η τελευταία «υποχρεώνει τους οινοπαραγωγούς να περάσουν από έναν φορολογικό αντιπρόσωπο για να διασφαλίσουν την καταβολή των ειδικών φόρων κατανάλωσης» εξηγεί η CEVI, η οποία υπογραμμίζει ότι «το σύστημα αυτό δημιουργεί πράγματι πρόσθετα κόστη και σημαντικά διοικητικά βάρη που κάνουν την άμεση πώληση πρακτικά αδύνατη στην Ευρώπη για τους μικρούς παραγωγούς».

 

Αναβαλλόμενες μεταρρυθμίσεις

Ενώ η οδηγία 2020/262 / ΕΚ αίρει την υποχρέωση προσφυγής σε φορολογικό αντιπρόσωπο "και επιβαρύνει τον επιστρεφόμενο φόρο κατανάλωσης στον διαπιστευμένο φορτωτή και όχι στον πωλητή", η CEVI εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι δεν θα τεθεί σε ισχύ παρά μόνο έως τις 23 Φεβρουαρίου 2023. Η ανυπομονησία είναι ακόμη πιο έντονη, καθώς το ενιαίο σχέδιο για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης δεν θα μελετηθεί έως ότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μεταρρυθμίσει τον ΦΠΑ, μεταρρύθμιση που ανέβαλε τελευταία για την 1η Ιουλίου 2021.

Ωστόσο, "η εξάλειψη αυτής της γραφειοκρατίας και το αδικαιολόγητο κόστος που επιβαρύνουν την πώληση των προϊόντων μας, θα επέτρεπε αναμφίβολα το άνοιγμα νέων καταστημάτων που συμβάλλουν στην αναζωογόνηση των εταιρειών και των τοπικών οικονομιών μας", δηλώνει ο Thomas Montagne. Ο αμπελουργός-οινοποιός Luberon υπενθυμίζει ότι η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση των άρθρων 32 και 36 της οδηγίας 2008/118 / CE επιβεβαιώνει τις αναλύσεις της CEVI όσον αφορά την απλούστευση η οποία πρέπει να γίνει με την ταχεία υλοποίηση τριών δράσεων.

 

3 μοχλοί

Πρόκειται για το ζήτημα της, πρώτον «δημιουργίας χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση μιας ενιαίας θυρίδας για την πληρωμή ειδικών φόρων κατανάλωσης για αλκοολούχα ποτά», δεύτερον της «δημιουργίας μιας ενιαίας ιστοσελίδας στην οποία θα αναφέρονται οι διάφορες διαδικασίες που είναι γνωστές στα κράτη μέλη, καθώς και κατάλογος φορολογικών εκπροσώπων σε κάθε κράτος μέλος» και τρίτον «ορισμός ενός ορίου απαλλαγής σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών, και βάσει του οποίου ο πωλητής θα υπόκειται μόνο σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη χώρα διαμονής».

"Το θέμα είναι κάπως τεχνικό" αναγνωρίζει ο Christophe Simon, υπεύθυνος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις της CEVI, ο οποίος υπογραμμίζει ότι "απλές λύσεις θα μπορούσαν να εφαρμοστούν γρήγορα εάν εκδηλωθεί πολιτική βούληση στις Βρυξέλλες". Έχοντας επί του θέματος ασχοληθεί επί 7 χρόνια, η CEVI δεν αναμένει ταχεία απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά ελπίζει να προωθήσει τη συζήτηση.

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις