Η Ευρώπη και η Κ. Ασία απαιτούν πιο βιώσιμη και καινοτόμο γεωργία

Την τελευταία ημέρα της 32ης συνόδου της Περιφερειακής Διάσκεψης για την Ευρώπη, τα μέλη του FAO από την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία ενίσχυσαν τη δέσμευσή τους να μετατρέψουν τα γεωργικά τρόφιμα μέσω καινοτομιών, ψηφιακών τεχνολογιών και βιώσιμων πρακτικών, καθώς και να δημιουργήσουν ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς στις αγροτικές περιοχές, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στα τρόφιμα και τη γεωργία.

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του εικονικού Συνεδρίου που φιλοξένησε το Ουζμπεκιστάν, 31 υπουργοί και αντιπρόεδροι από 51 χώρες συμμετείχαν ενεργά στις συζητήσεις, εκτός από άλλους 270 αντιπροσώπους και 50 παρατηρητές από κυβερνήσεις, Διεθνείς Οργανισμούς, άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ και διάφορους εταίρους. Περισσότερα από 1500 άτομα παρακολουθούσαν καθημερινά την διαδικτυακή εκπομπή του Συνεδρίου.

«Αυτή η πρώτη εικονική περιφερειακή διάσκεψη FAO σε αυτήν την περιοχή υπήρξε μεγάλη επιτυχία επίσης λόγω της συνεργασίας με μη κρατικούς φορείς, οργανώσεις εταίρους, την κοινωνία των πολιτών και - για πρώτη φορά - με τον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του FAO QU Ο Dongyu, ο οποίος σημείωσε ότι η νέα εικονική μορφή βοήθησε επίσης να «απομακρυνθεί από τις διατυπώσεις και να επικεντρωθεί στην ουσία».

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, τα μέλη δεσμεύτηκαν για ένα θετικό αποτέλεσμα στη Διάσκεψη Κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τα Συστήματα Τροφίμων 2021, τονίζοντας ότι ο κόσμος δεν βρίσκεται σε καλό δρόμο για την επίτευξη των Στόχων Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs).

Το Συνέδριο αναγνώρισε την ανάγκη να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ενδυνάμωση της νεολαίας και των γυναικών της υπαίθρου, καθώς και στην ενίσχυση των αγροτικών υπηρεσιών και υποδομών για τη διασφάλιση της αειφόρου ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, της ενδυνάμωσης των αγροτών μικρών αγροτών και της πράσινης ανάπτυξης.

Μετασχηματισμός συστημάτων τροφίμων και αγροτικών περιοχών

Στις παρεμβάσεις τους, οι βουλευτές τόνισαν ότι τα συστήματα γεωργικών τροφίμων πρέπει να είναι ανθεκτικά και βιώσιμα και να λειτουργούν υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, ακόμη και εν μέσω μιας πανδημίας. Αναγνώρισαν τη σημασία της υιοθέτησης μιας προσέγγισης συστημάτων τροφίμων για υγιεινή διατροφή, λαμβάνοντας υπόψη τις τρεις διαστάσεις της αειφορίας (περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική), ως βασική δέσμευση για την επίτευξη των ΣΒΑ.

Η σημασία της καινοτομίας, της έρευνας και της εύρυθμης λειτουργίας των γεωργικών υπηρεσιών επέκτασης έχει αναγνωριστεί ως προϋπόθεση για να διασφαλιστεί ότι οι αγρότες και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση στη γνώση και την τεχνολογία, καθώς και να επωφεληθούν από νέες ευκαιρίες που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες για τη βελτίωση όχι μόνο της παραγωγικότητας και τη βιωσιμότητα των συστημάτων τροφίμων, αλλά και τη διαφάνεια τους για τους καταναλωτές.

Τα μέλη κάλεσαν τον FAO να υποστηρίξει, μέσω των Περιφερειακών Πρωτοβουλιών του, την ανάπτυξη και την εφαρμογή του μετασχηματιστικού προγράμματος για τα βιώσιμα συστήματα γεωργικών τροφίμων και την υγιεινή διατροφή, το οποίο περιλαμβάνει την αντιμετώπιση συγκεκριμένων επιπτώσεων του COVID-19. Ο FAO θα υποστηρίξει χώρες παρέχοντας σχετική ανάλυση και δεδομένα σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των δίαιτων και των συστημάτων τροφίμων, καθώς και για την ανάπτυξη και ανταλλαγή γνώσεων.

Οι μικροκαλλιεργητές και οι οικογενειακοί αγρότες παραμένουν βασικοί πυλώνες των αγροτικών περιοχών της περιοχής και η παραγωγή τροφίμων σε όλη την πανδημία. Για το σκοπό αυτό, το Πρόγραμμα Ανταπόκρισης και Ανάκτησης FAO COVID-19 προσφέρει στις χώρες ένα πλαίσιο για την παροχή εξατομικευμένων λύσεων και για την κινητοποίηση επενδύσεων για μικρές οικογενειακές εκμεταλλεύσεις και επιχειρηματικότητα νέων, καθώς και για δημόσιες υποδομές, ψηφιακές τεχνολογίες, μετριασμό και προσαρμογή της κλιματικής αλλαγής , καθώς και κοινωνική προστασία.

Τα μέλη χαιρέτισαν και υποστήριξαν τη νέα προσέγγιση του FAO στη γεωργική ανάπτυξη που ορίζεται στην πρωτοβουλία Hand-in-Hand. Αναγνώρισαν τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στην ενίσχυση της ιδιοκτησίας των χωρών για την επιτάχυνση της προόδου για τον τερματισμό της φτώχειας και της πείνας, καθώς και την προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης και της οικονομικής ανάπτυξης. Εν προκειμένω, τόνισαν επίσης το όφελος για την καινοτομία της βελτιωμένης χρήσης δεδομένων για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και τόνισαν τη σημασία της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Για την περίοδο 2020-2021, τα μέλη ζήτησαν από τον FAO να ενσωματώσει βαθιά την προσέγγιση One Health, συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης της μικροβιακής αντοχής, των ζωονοσογόνων και άλλων διασυνοριακών παρασίτων και ασθενειών, την προώθηση της ισότητας και της ψηφιακής ένταξης, την κοινωνική προστασία και τα προγράμματα διατροφής και διατροφής στο σχολείο, καθώς και διασφάλιση της σχέσης μεταξύ της βιώσιμης παραγωγής και της υγιεινής και ασφαλούς διατροφής στο έργο της.

45 χρόνια προώθησης της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής

Το Συνέδριο φιλοξένησε μια ανοιχτή συζήτηση για τους τρόπους με τους οποίους η Επιτροπή Παγκόσμιας Ασφάλειας των Τροφίμων (CFS) βοηθά τις χώρες της περιοχής να προωθήσουν την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή. Ένα νέο σύνολο εθελοντικών κατευθυντήριων γραμμών για τα συστήματα τροφίμων και τη διατροφή παρουσιάστηκε στην ειδική εκδήλωση. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν τη δυνατότητα να γίνουν ένα βασικό έγγραφο αναφοράς για την αντιμετώπιση της επισιτιστικής ανασφάλειας και του υποσιτισμού σε όλες τις μορφές του από τη σκοπιά των συστημάτων τροφίμων.

«Ο FAO είναι υπερήφανος που φιλοξενεί τη Γραμματεία CFS στη Ρώμη», δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του FAO. «Λαμβάνοντας υπόψη την 45χρονη εμπειρία του, το CFS θα πρέπει να ενσωματωθεί περισσότερο στο έργο του FAO για την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή, ως μια σημαντική διεθνή και διακυβερνητική πλατφόρμα χωρίς αποκλεισμούς».

Με την απώλεια τροφίμων και τα απόβλητα να αυξάνονται λόγω των περιορισμών κίνησης και μεταφοράς που προκαλούνται από το COVID-19, ο Qu σημείωσε τον πιθανό ρόλο της επιτροπής στην αντιμετώπιση του αυξανόμενου προβλήματος της απώλειας και της σπατάλης τροφίμων, σε μια εποχή που η παγκόσμια πείνα αυξάνεται.

Ο Thanawat Tiensin, πρόεδρος της CFS και μόνιμος εκπρόσωπος της Ταϊλάνδης στους οργανισμούς που εδρεύουν στη Ρώμη, ενημέρωσε τους συμμετέχοντες στην περιφερειακή διάσκεψη σχετικά με τις κύριες δραστηριότητες που σχεδιάζει να πραγματοποιήσει η επιτροπή τα επόμενα χρόνια. Εξέφρασε την ανησυχία του για τον αρνητικό αντίκτυπο του COVID-19 στις αλυσίδες εφοδιασμού με τρόφιμα και την επισιτιστική ασφάλεια που επηρεάζουν περαιτέρω την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων.

«Πρέπει να δράσουμε για να αντιμετωπίσουμε τις πιεστικές προκλήσεις του σήμερα», δήλωσε ο Tiensin στο μήνυμά του. «Υπάρχουν εργαλεία πολιτικής CFS για να βοηθήσουν τις χώρες να προχωρήσουν προς την επίτευξη του SDG 2 με μηδενική πείνα και την Ατζέντα του 2030. Οι χώρες και τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά και εποικοδομητικά στον διάλογο της επιτροπής και να αποκτήσουν πλήρη κυριότητα του αποτελέσματος », πρόσθεσε.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης της επιτροπής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης της Βόρειας Μακεδονίας Μπόγιαν Μαρίτσικ σημείωσε ότι οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων λαμβάνουν μέτρα για την προώθηση της ισότητας των φύλων στην ιδιοκτησία και τον έλεγχο της γης. Πρόσθεσε ότι η υιοθέτηση της Ατζέντας του 2030, και άλλων διεθνών μέσων, συμπεριλαμβανομένου του Εργαλείου Νομικής Αξιολόγησης του FAO και των Εθελοντικών Κατευθυντήριων Γραμμών της CFS για την περίοδο (VGGT) είναι βασικά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο εκπρόσωπος του μηχανισμού της κοινωνίας των πολιτών της CFS, Isa Alvarez, τόνισε ότι είναι σημαντικό οι κατευθυντήριες γραμμές να βασίζονται στην επιστήμη και τα αποδεικτικά στοιχεία, ωφελώντας τους ανθρώπους που τροφοδοτούν τον κόσμο μας.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις