Το αμπέλι και το κρασί αποφέρουν τα μικρότερα εισοδήματα

Η Εθνική  Ελεγκτική Επιτροπή Γεωργίας της Γαλλίας παρουσίασε στις 3 Ιουλίου τις προβλέψεις για τις εξελίξεις του  γεωργικού εισοδήματος για το 2012. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το εισόδημα αυτό έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 25 χρόνια (€ 38.300 ανά εργαζόμενο μη μισθοδοτούμενο, ή  + 6,3% σε σύγκριση με το 2011). Υπάρχουν όμως μεγάλες διαφορές μεταξύ των τομέων.
Ο κλάδος του οίνου  ιδίως,  δεν  γνωρίζει καμία τέτοια αύξηση, λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που οδήγησαν σε μια ιστορική μείωση της συγκομιδής.
Παρά την αύξηση των τιμών και την εξισορρόπηση των αποθεμάτων (το έτος 2011 ήταν γενναιόδωρο), τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε € 32.800 ανά ενεργό μη μισθωτό κατά μέσο όρο το 2012, έναντι € 47.200 το 2011 (μείωση 30,5%).Αντίθετα, τα αποτελέσματα αυτά είναι καλύτερα από τις προβλέψεις του Δεκεμβρίου, που ήταν € 22.800.
Αν κανείς προσεγγίσει όμως προσεκτικά τα δεδομένα διάφορων περιοχών θα παρατηρήσει μεγάλες ανισότητες και μέσους όρους εισοδημάτων (πάντα στο τελικό προϊόν - οίνος) και κάτω των 10.000 € ετησίως,  ενώ η χώρα μας βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις από άποψη μέσου όρου, αλλά και απόλυτων μεγεθών.

Δείτε επίσης