Συμφωνία για νέα ΚΑΠ: Αυτοί είναι οι κανόνες για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022

Αυτοί οι κανόνες βασίζονται στην αρχή της συνέχειας των ισχυόντων κανόνων της ΚΑΠ, ενώ περιλαμβάνουν και νέα στοιχεία για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση. Η συμφωνία καλύπτει επίσης την ενσωμάτωση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Μέσου Ανάκαμψης (ΕΕΥ) στο Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), επιτρέποντας στις αγροτικές και αγροτικές οικονομίες να ανακάμψουν και να είναι ανθεκτικές μετά την πανδημία του κορονοϊού.

Οι εθνικές πιστώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου θα είναι αυτές που έχουν συμφωνηθεί για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027. Εν τω μεταξύ, η Επιτροπή συνεχίζει να υποστηρίζει τις προσπάθειες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό και το Next Generation EU το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε όλα τα νέα προγράμματα να μπορούν να ξεκινήσουν την 1η Ιανουαρίου 2021.

Ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, Janusz Wojciechowsk, δήλωσε: «Χαιρετίζω την πολιτική συμφωνία για τους μεταβατικούς κανόνες για την ΚΑΠ. Αυτό παρέχει πολύ αναγκαία βεβαιότητα για τους αγρότες μας, ειδικά σε αυτούς τους άνευ προηγουμένου καιρούς. Η ΚΑΠ θα συνεχίσει να υποστηρίζει τους αγρότες και τους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων διατροφής, ενώ παράλληλα αυξάνει τις φιλοδοξίες μας για το περιβάλλον και το κλίμα χάρη στα κεφάλαια ανάκαμψης για την αγροτική ανάπτυξη. Τώρα θα εργαστούμε για την ταχεία επίτευξη συμφωνίας για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ».

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διατηρήσουν τουλάχιστον το τρέχον επίπεδο φιλοδοξίας της ΚΑΠ όσον αφορά τους περιβαλλοντικούς και κλιματικούς στόχους, σύμφωνα με την «αρχή χωρίς οπισθοδρόμηση» και να συμβάλουν στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Επιπλέον, τα ευρωπαϊκά κονδύλια ανάκαμψης που διατίθενται για την αγροτική ανάπτυξη (ΕΓΤΑΑ) (7,5 δισεκατομμύρια ευρώ) θα διατεθούν στα κράτη μέλη για τη μεταβατική περίοδο 2021-2022.

Αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, διασφαλίζοντας παράλληλα μια πράσινη και ψηφιακή ανάκαμψη. Στοχεύουν μέτρα που είναι ευεργετικά για το περιβάλλον και το κλίμα και που θα διευκολύνουν την ανάκαμψη και την ανθεκτικότητα των αγροτικών οικονομιών.

Οι μεταβατικοί κανόνες περιλαμβάνουν:

  • Συνέχεια των ισχυόντων κανόνων της ΚΑΠ για τις άμεσες πληρωμές και την αγροτική ανάπτυξη
  • Διατήρηση του τρέχοντος επιπέδου στήριξης για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές (POSEI) και τα μικρότερα νησιά του Αιγαίου (SAI)
  • Επέκταση του έκτακτου μέτρου αγροτικής ανάπτυξης που εγκρίθηκε στο πλαίσιο της κρίσης του κορονοϊού. Τα κράτη μέλη θα έχουν επιπλέον έξι μήνες για να υποβάλουν αιτήσεις και να κάνουν πληρωμές, υπό ορισμένους όρους.

Μετά τη συμφωνία, θα διεξαχθεί ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επίσημη έγκριση του κειμένου για να εξασφαλιστεί η έναρξη ισχύος του πριν από το τέλος του 2020. Ωστόσο, αυτό θα εξαρτηθεί επίσης από την τελική έγκριση της ΕΕ 2021-2027 – ενδιάμεσος προϋπολογισμός.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις