Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: 3η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου INTERREG EUROPE “SinCE-AFC”

Ολοκληρώθηκε η τρίτη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου “SinCE-AFC” (Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain) για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE.
    Η συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021, διοργανώθηκε από την Αναπτυξιακή ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, για λογαριασμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.                                       
Την εκδήλωση χαιρέτισαν ο διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Τερτιβανίδης, ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Κιλτίδης και ο διευθυντής της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ιάκωβος Σαρηγιάννης.
Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κωνσταντίνος Μιχαηλίδης παρουσίασε τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας για την Έρευνα και την Καινοτομία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κ. Μιχαηλίδης αναφέρθηκε διεξοδικά στο σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027 καθώς και στις δράσεις του Γραφείου Διαμεσολάβησης μίας Στάσης-One Stop Liaison Office.
Στη συνέχεια η κ. Βασιλική Παπαδοπούλου από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. παρουσίασε τα αποτελέσματα της 1ης Φάσης Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “SinCE-AFC” μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων από όλες τις Περιφέρειες των χωρών που συμμετέχουν στο έργo. Έγινε ειδική αναφορά στις γνώσεις και τις απόψεις των εκπροσώπων των φορέων για την κυκλική οικονομία στην αγροδιατροφική αλυσίδα καθώς και στις σχετικές πολιτικές και στρατηγικές που προωθούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Ακολούθησε ο κ. Χρήστος Καρκανιάς από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., ο οποίος παρουσίασε πέντε (5) επιλεγμένες καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας των εταίρων του έργου από την Ιταλία, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου.
Η καλή πρακτική που παρουσιάστηκε από την Ιταλία αφορά στη λειτουργία πλατφόρμας κυκλικής οικονομίας όπου οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικές με τη νομοθεσία που διέπει την κυκλική οικονομία, χρηματοδοτικά εργαλεία, έρευνα, καθώς και ποσοτικά στοιχεία και καλές πρακτικές που εντοπίζονται στη χώρα.
Στην Ουγγαρία δράσεις κυκλικής οικονομίας υλοποιούνται από γεωργοκτηνοτροφική επιχείρηση που παράγει φρούτα, λαχανικά και ζωοτροφές, εκτρέφει χοίρους και χρησιμοποιεί τα προϊόντα της στο εστιατόριο που επίσης λειτουργεί. Παράλληλα, κάνει χρήση των αποβλήτων από τις παραπάνω δραστηριότητες στη λίπανση των αγροτικών καλλιεργειών της.
Στην Ιρλανδία, επιχείρηση επαναχρησιμοποίησης αποβλήτων εφαρμόζει ανακύκλωση οικιακών, γεωργικών και βιομηχανικών αποβλήτων, καθώς και κομποστοποίηση των οργανικών αποβλήτων από τρόφιμα, λάδια και κλαδέματα.
Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στη Ρουμανία συλλέγει και επαναχρησιμοποιεί ηλεκτρονικά/ηλεκτρικά και απόβλητα διαφημιστικών πινακίδων, ενώ διατηρεί και φάρμα διανέμοντας αγροτικά προϊόντα και συλλέγοντας παράλληλα τα οργανικά απόβλητα των προϊόντων αυτών για την παραγωγή κομπόστ.
Τέλος, στη Βουλγαρία πραγματοποιείται συλλογή των αποβλήτων σιταριού για την παραγωγή πέλλετ και την καύση του σε εργοστάσια για την συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η τέφρα που προκύπτει από την καύση του πέλλετ χρησιμοποιείται στις αγροτικές καλλιέργειες.   
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκαν επίσης δύο (2)  καλές πρακτικές κυκλικής οικονομίας από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Πιο συγκεκριμένα ο πρόεδρος της  Ελληνικής Διαχείρισης Απορριμμάτων «ΕΛΔΙΑ Α.Ε.» Δημήτριος Γκορτζής ανέπτυξε τις δράσεις που εφαρμόζει η επιχείρηση στο πλαίσιο προώθησης της κυκλικής οικονομίας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων ληγμένων προϊόντων (από βιομηχανίες τροφίμων, χονδρικό και λιανικό εμπόριο), ξύλου (από παλέτες, κλαδέματα και MDF) και συσκευασιών προς την παραγωγή ενέργειας και κομπόστ.
Η δεύτερη καλή πρακτική παρουσιάστηκε στη συνάντηση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας “Tsakiris Family” Παύλο Τσακίρη, ο οποίος αναδείχθηκε πρόσφατα κορυφαίος Ευρωπαίος νέος αγρότης στην κατηγορία «Περιβαλλοντικά βιώσιμη Γεωργία» στο πλαίσιο του 6ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Νέων Αγροτών. Ο κ. Τσακίρης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα των δράσεων κυκλικής οικονομίας της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, ανέλυσε τη δράση επαναχρησιμοποίησης των κτηνοτροφικών αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας από την εκμετάλλευση του παραγόμενου βιοαερίου και τη χρήση του προϊόντος επεξεργασίας για τη λίπανση των αγροτικών καλλιεργειών της επιχείρησης. Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στη διάθεση των παραγόμενων αυγών μετά την ημερομηνία λήξης τους σε άλλες επιχειρήσεις προς επεξεργασία και παραγωγή νέου προϊόντος.    
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι από τους Δήμους Θεσσαλονίκης και Πυλαίας-Χορτιάτη, την Περιφέρεια και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Ελλάδος, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τον Ελαιοπαραγωγικό Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής, τον Συνεταιρισμό Γιαννιτσών, τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πέλλας και την Αναπτυξιακή Νομού Ημαθίας.
Ακολούθησε συζήτηση αναφορικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα σε σχέση με την κυκλική οικονομία και σχετικά με άλλες καλές πρακτικές που θα μπορούσαν να εντοπιστούν και να αναδειχθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Η Τοπική Ομάδα Υποστήριξης συνέρχεται κάθε έξι μήνες, κατά τη διάρκεια της 1ης φάσης του έργου “SinCE-AFC”.
 
Για περισσότερες πληροφορίες  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα του έργου “SinCE-AFC” στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.interregeurope.eu/since-afc/                                                                             
Επίσης, προκειμένου να λαμβάνουν ενημέρωση για τις δράσεις του έργου, μπορούν να εγγραφούν στο newsletter του  “SinCE-AFC” στον παρακάτω σύνδεσμο: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTCFmYSZdzLrJUAjd3cq9Ost4frGyklKOJNTDImL7-C4cK6w/viewform
Για περαιτέρω πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα:
- 2310 403008 Λαμπρινή Τσώλη, Τμήμα Επιστημονικοτεχνικής Υποστήριξης και Υλοποίησης Προγραμμάτων, Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας
- 2310 463930  Βασιλική Παπαδοπούλου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις