# ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κωνσταντίνου (ΣΕΒ): Υπάρχει ανάγκη μεταστροφής των καταναλωτικών συνηθειών
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κωνσταντίνου (ΣΕΒ): Υπάρχει ανάγκη μεταστροφής των καταναλωτικών συνηθειών

Η ανάγκη δημιουργίας αγοράς για προϊόντα και υπηρεσίες, σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, μέσω της μεταστροφής των καταναλωτικών συνηθειών, τέθηκε στο επίκεντρο παρέμβασης του γενικού διευθυντή του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΙΑΝ), Κωνσταντίνου Κωνσταντίνου.
Κυκλική οικονομία: Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Κυκλική οικονομία: Πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης και αλιευτικά εργαλεία

Σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ από το 2019 για τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης, τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίσουν, έως τις 3 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, ότι ορισμένα απ' αυτά τα προϊόντα δεν διατίθενται πλέον στην αγορά της ΕΕ.
Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία έως το 2050
ECO-ΔΡΑΣΕΙΣ

Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία έως το 2050

Οι πεπερασμένοι πόροι και τα κλιματικά ζητήματα έχουν καταστήσει αναγκαία τη μετάβαση από μια κοινωνία που βασίζεται στο μοντέλο "κατασκευή-κατανάλωση-απόρριψη" προς μια κλιματική ουδέτερη.
Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: 3η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου INTERREG EUROPE “SinCE-AFC”
ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: 3η Συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου INTERREG EUROPE “SinCE-AFC”

Ολοκληρώθηκε η τρίτη συνεδρίαση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης του έργου “SinCE-AFC” (Enhancing the Entrepreneurship of SMEs in Circular Economy of the Agri-Food Chain) για την Κυκλική Οικονομία στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις του κλάδου της Αγροδιατροφής.