Πώς η ΕΕ θα πετύχει τους στόχους για την κυκλική οικονομία μέχρι το 2050

Τρεις φορές τους πόρους της γης θα χρειαστεί η ανθρωπότητα έως το 2050 αν συνεχίσει να εκμεταλλεύεται τους πόρους με τους ρυθμούς που το κάνει αυτή τη στιγμή. Και αυτή ακριβώς τη συνέπεια επιδιώκει να ανακόψει η ευρωπαϊκή πολιτική μέσω της κυκλικής οικονομίας με απώτερο στόχο να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μεταβαίνοντας ιδανικά σε μια ανθρακικά ουδέτερη οικονομία η οποία θα προσφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Η τρέχουσα υγειονομική κρίση ανέδειξε τις αδυναμίες στις αλυσίδες πόρων και αξιών στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιομηχανία, κάτι που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η ΕΕ μέσω της Πράσινης Συμφωνίας. Όπως είναι γνωστό, το Μάρτιο του 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία  εστιάζοντας στην πρόληψη και τη διαχείριση των αποβλήτων με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της ανάληψης ηγετικής δράσης από την πλευρά της ΕΕ στον τομέα.

Στις 27 Ιανουαρίου, η επιτροπή περιβάλλοντος του Κοινοβουλίου υποστήριξε το σχέδιο και ζήτησε δεσμευτικούς στόχους 2030 για τη χρήση και την κατανάλωση υλικών. Οι ευρωβουλευτές θα ψηφίσουν για την έκθεση κατά τη σύνοδο της ολομέλειας του Φεβρουαρίου. Ως προς αυτό, οι βασικές κατευθύνσεις της ΕΕ είναι:

Μετάβαση σε βιώσιμα προϊόντα

Για να επιτευχθεί μια ευρωπαϊκή αγορά βιώσιμων, ουδέτερων από το κλίμα και αποδοτικών προϊόντων, η Επιτροπή προτείνει την επέκταση της οδηγίας για τον οικολογικό σχεδιασμό σε προϊόντα που δεν σχετίζονται με την ενέργεια. Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν επίσης πρωτοβουλίες για την παράταση του χρόνου ζωής των προϊόντων, τη βελτίωση της αντοχής και της επισκευής  τους. Παράλληλα, επιμένουν ότι οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να ενημερώνονται σωστά σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και των υπηρεσιών που αγοράζουν και ζητούν από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την καταπολέμηση του λεγόμενου "πράσινου πλυσίματος", όταν οι εταιρείες παρουσιάζονται πιο φιλικές προς το περιβάλλον από ό, τι είναι στην πραγματικότητα.

Η κυκλικότητα και η βιωσιμότητα πρέπει να ενσωματωθούν σε όλα τα στάδια μιας αλυσίδας αξίας για να επιτευχθεί μια πλήρως κυκλική οικονομία: από το σχεδιασμό έως την παραγωγή και μέχρι τον καταναλωτή. Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής καθορίζει τους βασικούς τομείς για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας: πλαστικά, υφάσματα, ηλεκτρονικά απόβλητα, τρόφιμα, νερό, θρεπτικά συστατικά, συσκευασίες, μπαταρίες και οχήματα, κτίρια και κατασκευές.

Πλαστικά είδη

Οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή στρατηγική για τα πλαστικά, η οποία θα καταργήσει σταδιακά τη χρήση μικροπλαστικών.

Υφάσματα

Τα υφάσματα χρησιμοποιούν πολλές πρώτες ύλες και νερό, το οποίο ως επί το πλείστον δεν είναι ανακυκλωμένο. Οι ευρωβουλευτές θέλουν νέα μέτρα κατά της απώλειας μικροϊνών και αυστηρότερα πρότυπα για τη χρήση νερού.

Ηλεκτρονικά απόβλητα

Τα ηλεκτρονικά απόβλητα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη μορφή αποβλήτων στην ΕΕ και λιγότερο από το 40% ανακυκλώνεται. Οι ευρωβουλευτές θέλουν η ΕΕ να προωθήσει τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των προϊόντων μέσω της επαναχρησιμοποίησης και της αποκατάστασης.

Τρόφιμα, νερό και θρεπτικά συστατικά

Υπολογίζεται ότι το 20% των τροφίμων χάνεται ή σπαταλάται στην ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές προτρέπουν τη μείωση κατά το ήμισυ των απορριμμάτων τροφίμων έως το 2030 στο πλαίσιο της στρατηγικής Farm to Fork.

Συσκευασίες

Τα απορρίμματα συσκευασιών στην Ευρώπη έφτασαν σε πολύ υψηλά επίπεδα το 2017. Οι νέοι κανόνες αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι όλες οι συσκευασίες στην αγορά της ΕΕ θα μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν έως το 2030.

Μπαταρίες και οχήματα

Οι ευρωβουλευτές εξετάζουν προτάσεις που απαιτούν η παραγωγή και το υλικό όλων των μπαταριών στην αγορά της ΕΕ να έχουν χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα  και να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα κοινωνικά και οικολογικά πρότυπα.

Κατασκευές και κτίρια

Οι κατασκευές αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 35% των συνολικών αποβλήτων της ΕΕ. Οι ευρωβουλευτές θέλουν να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής των κτιρίων, να θέσουν στόχους μείωσης για το αποτύπωμα άνθρακα των υλικών και να καθορίσουν ελάχιστες απαιτήσεις για την αποδοτικότητα πόρων και ενέργειας.

Διαχείριση και μεταφορά αποβλήτων

Η ΕΕ παράγει περισσότερους από 2,5 δισεκατομμύρια τόνους αποβλήτων ετησίως. Αυτά προέρχονται κυρίως από νοικοκυριά. Οι ευρωβουλευτές προτρέπουν τις χώρες της ΕΕ  να απομακρυνθούν από την υγειονομική ταφή και να ελαχιστοποιήσουν την αποτέφρωση.

ΠΗΓΗ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις