ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ:  Στηρίζει τον αγροδιατροφικό τομέα με στοχευμένες χρηματοδοτικές λύσεις

Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει ενεργά τον πρωτογενή τομέα, χρηματοδοτώντας στοχευμένα βιώσιμες παραγωγικές μονάδες, αλλά και μεμονωμένους παραγωγούς αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

 

Ενίσχυση ρευστότητας επιχειρήσεων προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων του Covid 19

Η Εθνική Τράπεζα εφαρμόζει διευρυμένο σχέδιο δράσης που αποσκοπεί στην οικονομική ανάπτυξη των παραγωγών και των επιχειρήσεων του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα. Ιδιαίτερα κατά την τρέχουσα συγκυρία,

που η οικονομία πλήττεται από την πανδημία του Covid 19, υλοποιεί πλήθος παράλληλων ενεργειών με κύριο στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων αυτών και την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία της αγροδιατροφικής αλυσίδας.

Πιο συγκεκριμένα:

● χρηματοδοτεί παραγωγούς και μικρομεσαίες αγροτικές επιχειρήσεις για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης και την απόκτηση παγίων στοιχείων

● προσφέρει χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο των επιχορηγούμενων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ή του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: παροχή χρηματοδότησης για την κάλυψη

της Ιδιωτικής Συμμετοχής ή έναντι επιχορήγησης, καθώς και τη χορήγηση Εγγυητικών Επιστολών για λήψη προκαταβολής της επιχορήγησης (σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε προγράμματος)

● διαθέτει την «Κάρτα του Αγρότη» σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία αποτελεί πρωτοποριακό τραπεζικό προϊόν που συμβάλλει ενεργά στην ενίσχυση της ρευστότητας των παραγωγών (βασική προϋπόθεση για την απόκτηση του προϊόντος είναι να δικαιούται ο παραγωγός Βασική Ενίσχυση το τρέχον έτος  και να έχει υποβάλει  τη σχετική Δήλωση Ενιαίας Ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ)

● έχει αναπτύξει εξειδικευμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης της Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, το οποίο εκσυγχρονίζει το παραγωγικό και συναλλακτικό κύκλωμα παραγωγών, προμηθευτών και αγοραστών αγροτικών προϊόντων

● προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο με πλήθος τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών (καταθέσεις, κίνηση κεφαλαίων, εναλλακτικά δίκτυα) που καλύπτουν τις συναλλακτικές ανάγκες των παραγωγών και των επιχειρήσεων του αγροτικού τομέα

● στηρίζει τους παραγωγούς στην επιλογή των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και μεθόδων δράσης, με στόχο τη διασφάλιση της ανάπτυξης και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων, καθιστώντας παράλληλα ανταγωνιστική την παραγωγική τους διαδικασία.

 

Συμμετοχή στα προγράμματα εγγυήσεων EaSI

Με στόχο να συμβάλει περαιτέρω στην ενίσχυση της απασχόλησης και στην προώθηση της υγιούς ανάπτυξης των πολύ μικρών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα εγγυήσεων EaSI (Πρόγραμμα της ΕΕ για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία) και COSME (Loan Guarantee Facility) με κύριο χαρακτηριστικό τις σημαντικά μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων, ώστε να στηριχθούν περισσότερες ΜμΕ που, σε διαφορετική περίπτωση, δεν θα ήταν σε θέση να λάβουν επαρκή χρηματοδότηση.

 

Συνεργασία με την ΕΤΕπ και το ΕΤαΕ για προνομιακές αγροτικές χρηματοδοτήσεις

Ενισχύοντας την προσέλκυση της νέας γενιάς στον τομέα της γεωργίας και της βιοοικονομίας και τη διευκόλυνση της τραπεζικής χρηματοδότησης των επιχειρήσεων αυτών, η Εθνική Τράπεζα προχώρησε σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για τη χορήγηση δανείου ποσού 100.000.000 ευρώ το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών και επιχειρηματικών σχεδίων αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του Προγράμματος «NBG Loan for Αgriculture and Bioeconomy». Το εν λόγω πρόγραμμα παρέχει στις επιχειρήσεις μειωμένο χρηματοοικονομικό κόστος, ιδιαιτέρως για τους νέους αγρότες που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, καθώς και απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς του Ν 128/75.

Επιπλέον,  σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) προσφέρει τη δυνατότητα χορήγησης δανείων με ευνοϊκότερους όρους και σε συνδυασμό με τα υπάρχοντα προϊόντα και Προγράμματα. Ειδικότερα η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει στο «Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης», υπογράφοντας συμφωνία χρηματοδότησης με το ΕΤαΕ για χαρτοφυλάκιο ύψους 70 εκ. €, με στόχο τη χρηματοδότηση επενδυτικών έργων του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.

Μέσω αυτού του χρηματοδοτικού εργαλείου, δίνεται η δυνατότητα σε:

  • αγρότες, αγροτικούς συνεταιρισμούς, ομάδες και οργανώσεις παραγωγών,
  • ιδιωτικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων

που πραγματοποιούν επιλέξιμες επενδύσεις να χρηματοδοτηθούν με μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με υφιστάμενα προϊόντα χρηματοδότησης μέσω διαθεσίμων της Τράπεζας.

Οι χρηματοδοτήσεις θα χορηγούνται με τη μορφή μακροπρόθεσμου δανείου παγίων για την κάλυψη των δαπανών των επενδυτικών σχεδίων των επιχειρήσεων, που έχουν ενταχθεί σε δράσεις του ΠΑΑ 2014 - 2020 (Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίησης) ή υλοποιούν συναφείς επενδύσεις, καθώς και με τη μορφή κεφαλαίου κίνησης για δαπάνες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου.

 

Νέες δράσεις

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να συμμετάσχει στις νέες δράσεις στήριξης του αγροδιατροφικού τομέα που πρόκειται να υλοποιηθούν από την Πολιτεία κατά το προσεχές διάστημα, λόγω της τρέχουσας συγκυρίας, οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας και την άμβλυνση των επιπτώσεων που απορρέουν από την εμφάνιση και διασπορά του Covid 19.

Με τις δράσεις της, η Εθνική Τράπεζα αποδεικνύει έμπρακτα πως βρίσκεται και θα συνεχίσει να στέκεται με υπευθυνότητα και συνέπεια στο πλευρό του Έλληνα αγρότη, ιδιαιτέρως κατά την δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εθνικής Τράπεζας παρέχονται από τα αρμόδια τμήματα του Δικτύου Καταστημάτων της και στο www.nbg.gr.»

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις