ΥΠΑΑΤ: Νέο πρόγραμμα με βάση τη νέα ΚΑΠ - Θα κριθεί στην εφαρμογή

Όπως ο ίδιος ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός επισημαίνει σε εισαγωγικό του σημείωμα: «Η ΚΑΠ αποτελεί μία μεγάλη ευκαιρία για την χώρα μας που θα καθορίσει την αγροτική μας οικονομία τα επόμενα δέκα χρόνια η εφαρμογή της θα έχει σημαντικά οφέλη όχι μόνο για τους αγρότες και παραγωγούς αλλά και το σύνολο των Ελλήνων πολιτών καθώς αποτελεί μία περισσότεροι δικοί πράσινη κοινωνική και ευέλικτη Αγροτική πολιτική Έτσι ακριβώς τις βάσεις για τη διασφάλιση πιο υγιεινών και ποιοτικών τροφίμων για όλους τη μείωση της σπατάλης αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.»

Τι πετυχαίνει η Ελλάδα με τη νέα ΚΑΠ

Η νέα ΚΑΠ αποτελεί την πιο φιλόδοξη μεταρρύθμιση της Αγροτικής πολιτικής από τη δεκαετία του 1990 στηρίζει τους Έλληνες αγρότες και τους καθιστά πρωταγωνιστές στη νέα εποχή:

Αίρουμε χρόνιες στρεβλώσεις και ανισότητες

Στηρίζουμε τους μικρούς και μεσαίους παραγωγούς

Φέρνουμε περισσότερους νέους στο χωράφι

Βοηθάμε τους παραγωγούς να επιμορφωθούν

Ενώνουμε τις δυνάμεις τους

Μειώνουμε τη γραφειοκρατία

Ενισχύουμε την καινοτομία και την ψηφιοποίηση

Θέτουμε δίκαιους κανόνες για όλους

ΚΟΙΝΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ (ΚΑΠ)

19,3 δισ. ευρώ θα αντλήσει συνολικά για την περίοδο 2021-2027 η Ελλάδα από την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Μια σπουδαία εθνική επιτυχία αφού το ποσό για τη χώρα μας είναι σχεδόν ίδιο με της προηγούμενης περιόδου παρόλο που συνολικά το ποσό της ΚΑΠ μειώθηκε σημαντικά. Από αυτό το μεγαλύτερο μέρος θα δοθεί:

Στον πυλώνα Ι που αφορούν 15 δισ. ευρώ για άμεσες ενισχύσεις και μέτρα αγορά και

Στον πυλώνα ΙΙ που αφορά 4,3 δισ. ευρώ για την Αγροτική Ανάπτυξη

Ήδη αξιοποιούνται με γοργούς ρυθμούς οι διαθέσιμοι πόροι της ΚΑΠ καθώς έχουν δρομολογηθεί προσκλήσεις:

420 εκατ. ευρώ για τους νέους αγρότες

490 εκατ. ευρώ για τους βιοκαλλιεργητές και εκτροφής

80 εκατ. ευρώ για τους γεωργικούς συμβούλους

37 εκατ. ευρώ για τα σχέδια βελτίωσης για εξοικονόμηση ύδατος

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αλιείας Θάλασσας

410 εκατομμύρια ευρώ Θα λάβει η Ελλάδα για την περίοδο 2127 από την Κοινή Αλιευτική Πολιτική

Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης

 • 480 εκατ. ευρώ συνολικά θα μπορούν να δανείζονται οι αγρότες για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων
 • 10.000 μέχρι 5 εκατ. ευρώ είναι τα δάνεια που μπορούν να λάβουν οι ωφελούμενοι
 • 200.000 ευρώ είναι το μέγιστο ύψος του δανείου που μπορούν να λάβουν αγρότες
 • 1 έως και 15 χρόνια είναι η διάρκεια αποπληρωμής
 • 7 τράπεζες συμμετέχουν στο πρόγραμμα
 • 25.000 ευρώ είναι το μέγιστο ύψος δανείων σε πολύ μικρές μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις

Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας

2 δισ, ευρώ αναμένεται να κινητοποιηθούν από τις δράσεις στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης για τη στήριξη του πρωτογενή τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνονται:

670 εκατ. ευρώ για τον οικονομικό Μετασχηματισμό του Αγροτικού Τομέα

70 εκατ. ευρώ για Υδατοκαλλιέργεια 

1 δισ. ευρώ για το Εθνικό Δίκτυο Άρδευσης

47 εκατ. ευρώ για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του Αγροδιατροφικού Τομέα

 • Καινοτομία και πράσινη μετάβαση
 • Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
 • Εκσυγχρονισμός του Πρωτογενούς τομέα
 • Πράσινος αγρο-τουρισμός
 • Αναδιάρθρωση καλλιεργειών
 • Γενετική βελτίωση των ζώων

Στηρίζουμε τους αγρότες και στεκόμαστε στο πλευρό του σε όλες τις κρίσεις:

473 εκατομμύρια ευρώ ήταν τα άμεσα μέτρα στήριξης που ελήφθησαν για αγρότες σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας

140 εκατομμύρια έλαβαν οι παραγωγοί μέσω της διαδικασίας το deminimis την τελευταία τριετία

40% προκαταβολή προβλέψαμε για τους δικαιούχους της αποζημίωσης από τον παγετό του 2021 

36,5 εκατ. ευρώ καταβάλαμε ως προκαταβολή στους πληγέντες από τον παγετό παραγωγούς στις 12/8/2021


22 δισ.για τη νέα εποχή στην ελληνική αγροδιατροφή

H νέα ΚΑΠ σε συνδυασμό με τις τομές και τις μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί το Υπουργείο όπως αναφέρεται στο πρόγραμμα οδηγούν σε μία νέα εποχή την ελληνική αγροδιατροφή.

>> Αναζωογονούν και επανακαθορίζουν τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική οικονομία στην Ελλάδα

>> Η ΚΑΠ και μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης με πόρους συνολικά περίπου 22 δις αποτελούν τα βασικά εργαλεία της Ελλάδας για τη διαμόρφωση Μιας συγκροτημένης και συνεκτικής Εθνικής Στρατηγικής για τον αγροδιατροφικό τομέα

>> Όραμά μας είναι:

> Η αναβάθμιση της θέσης του Έλληνα αγρότη & η ταύτιση της Πρωτογενούς παραγωγής με τη σύγχρονη ταυτότητα του Έλληνα και της Ελληνίδας στον 21ο αιώνα

> η ανάδειξη της σχέσης των ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής διατροφής με την υγεία την ζωή και τη μακροζωία και

> η σύνδεση της παραγωγής με τη μεταποίηση την εμπορία, το branding και τις εξαγωγές

1. Kαταργούμε τα ιστορικά δικαιώματα το 2022 με συγκεκριμένα βήματα έως το 2026, βάζοντας τέλος στις ανισότητες και στρεβλώσεις του παρελθόντος

2. Ενισχύουμε τις μικρές και μεσαίες εκμετάλλευσης μέσω της αναδιανεμητική της ενίσχυσης από το 2023 ανατρέποντας τη διαχρονική ανισοκατανομή της καταβολής των ενισχύσεων βάζουμε τέλος στο φαινόμενο του 30% των δικαιούχων της βασικής ενίσχυσης να εισπράττει το 80% των πόρων

3. Στηρίζουμε στοχευμένα σημαντικούς τομείς παραγωγής που αντιμετωπίζουν προβλήματα ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας μέσω των συνδεδεμένων ενισχύσεων από το 2023 προχωράμε στον ανασχεδιασμό της με γνώμονα την ενίσχυση παραγωγικό κατευθύνσεων όπως η κτηνοτροφία, οι πρωτεϊνούχες καλλιέργειες και τα ψυχανθή

4. Ενσωματώνουμε στον στρατηγικό μας σχέδιο γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το κλίμα και το περιβάλλον και προχωρούμε στην εφαρμογή των οικολογικών σημάτων μέσω στοχευμένων δράσεων

5. Επενδύουμε στους Νέους Αγρότες με αύξηση του προϋπολογισμού για τους νέους αγρότες από το 2% στο 3% του συνολικού προϋπολογισμού

6. Στηρίζουμε τις βιολογικές καλλιέργειες με βάση τη στρατηγική από το «Αγρόκτημα στο Πιάτο» για να δώσουμε προστιθέμενη αξία στα προϊόντα να αυξήσουμε τις εξαγωγές και να κάνουμε πιο προσιτές τιμές για τον Έλληνα Καταναλωτή

7. Δυναμώνουμε την Αγροτική εκπαίδευση και κατάρτιση δημιουργώντας το AKIS, ένα σύγχρονο σύστημα που αποκαλύπτει πραγματικά τις ανάγκες των παραγωγών και λειτουργεί σε τρία επίπεδα: εκπαίδευση  κατάρτιση, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και έρευνα
 

 

Εθνική Στρατηγική για τον Αγροδιατροφικό Τομέα

Εκτός από της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ διαμορφώνουν μία συγκροτημένη και συνεκτική εθνική στρατηγική για τον αγροδιατροφικό τομέα που τόσο πολύ λείπει από το ελληνικό κράτος όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, προχωράμε σε στοχευμένες και ρηξικέλευθες τομές που συμπυκνώνονται σε 7 σημεία:

1. Ενδυνάμωση των ελέγχων για να χτυπήσουμε τις παράνομες ελληνοποιήσεις και να προστατεύσουμε τους Έλληνες καταναλωτές και παραγωγούς

2. Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και αποτελεσματικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων με αρδευτικά έργα ύψους ενός δις ευρώ

3. Ένταξη έργων υποδομής και ψηφιακού εκσυγχρονισμού του Αγροτικού τομέα των ταμείων ανάκαμψης

4. Ενίσχυση της Αγροτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης ει δυνατόν από το νηπιαγωγείο και ιδίως ταχύρυθμα μαθήματα για όσους ενδιαφέρονται να γίνουν αγρότες

5. Στήριξης επιχειρηματικότητας, των συνεταιρισμών και των συλλογικών σχημάτων

6. Προώθηση της εξωστρέφειας μέσω της άσκησης πολυεπίπεδης εξωτερικής πολιτικής και της ανάπτυξης κέντρων καινοτομίας για την αγροδιατροφή

7. Διατύπωση και τεκμηρίωση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος και την Ελληνική διατροφή ενός ένα ξεχωριστό Brandt μοναδικής αξίας και παγκόσμιας προβολής για τα ελληνικά προϊόντα

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις