Με λίγα λόγια η πληρωμή της Προκαταβολής  της Βασικής Ενίσχυσης

Άρθρο του Dr. MSc. Γεωργίου Χρ. Δημόκα

Με τρόπο απλό θα γίνει προσπάθεια ερμηνείας της πληρωμής της Προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης για το έτος 2021, που πραγματοποιήθηκε χθες 26 Οκτωβρίου από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αρχή του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι να πληρώνει κατά την προκαταβολή, το 70% της Βασικής Ενίσχυσης. Για το έτος 2021 πραγματοποιήθηκε οριζόντια μείωση 2.5% προκειμένου να υπάρξει η αναγκαία χρηματοδότηση, ώστε να καλυφθεί η ζήτηση για τους Νεοεισερχόμενους Γεωργούς και Κτηνοτρόφους που αιτούνται Νέα Δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα.

Για πρώτη χρονιά φέτος το έτος 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την πληρωμή της προκαταβολής του 70% της Βασικής Ενίσχυσης, πραγματοποίησε σειρά ελέγχων προκειμένου, να μην εκτεθεί κατά την τελική πληρωμή -εξόφληση που περιλαμβάνει το σύνολο των υποχρεώσεων επί των πληρωμών, δλδ το υπόλοιπο 30% της Βασικής Ενίσχυσης, την Πράσινη Ενίσχυση, την Ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας.

Παρακάτω θα γίνει παράθεση των ελέγχων, που πραγματοποιήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να καταλάβει το σύνολο του Αγροτικού Κόσμου, τι συνέβη κατά την πληρωμή και τι έπεται μέχρι την εξόφληση των Ενισχύσεων.

  • Οριζόντια μείωση 2.5% στη Βασική Ενίσχυση, σε συνέχεια της αντίστοιχης μείωσης που συνέβη κατά το έτος 2020. Ποια είναι η διαφορά που μπερδεύει τους παραγωγούς? Κατά το έτος 2020 δεν είχε πραγματοποιηθεί κανένας έλεγχος κατά τη πληρωμή της προκαταβολής του 70% της Βασικής Ενίσχυσης. Άμεση συνέπεια η περικοπή του 2.5% για το σύνολο της Βασικής Ενίσχυσης να ενσωματωθεί και να πραγματοποιηθεί κατά την εξόφληση. Συνεπώς έναντι του περσινού έτους 2020, η διαφορά που προκύπτει στην πληρωμή της Προκαταβολής, είναι της τάξεως του 7.61% ή 7.00% ανάλογα με τα ποσά που λαμβάνει ο κάθε Γεωργός ή Κτηνοτρόφος. π.χ. Παραγωγός που έλαβε το έτος 2020, 1000 ευρώ προκαταβολή και ανήκει στην πρώτη κατηγορία φέτος έχει λάβει 932,90 ευρώ, ενώ για τη δεύτερη περίπτωση Παραγωγός που έλαβε το 2020 1000 ευρώ προκαταβολή, φέτος έλαβε αντίστοιχα 930 ευρώ. Αυτό σε περίπτωση που δεν έχει κάποια αλλαγή ή ποινή.
  • Νέοι Ετήσιοι Τίτλοι Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης. Η πιστοποίηση της οριζόντιας μείωσης του 2.5% επί της Βασικής Ενίσχυσης, δύναται να ελεγχθεί έναντι του Τίτλου Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης, που εκδίδει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στα Τέλη Δεκέμβρη κάθε έτους, όπως κατά αντιστοιχία πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2019, 2020 έτσι και φέτος οι Γεωργοί και Κτηνοτρόφοι της Χώρας μπορούν να δουν τη μείωση της Μοναδιαίας Αξίας των Δικαιωμάτων τους στο Νέο Τίτλο που θα εκδώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ίδιο αναμένεται να συμβεί και τα επόμενα έτη 2022 και 2023. Οι Παραγωγοί μπορούν να πάνε στο ΚΥΔ που υποβάλουν την ετήσια ΕΑΕ τους προκειμένου να λάβουν γνώση του συγκεκριμένου Εντύπου – Πράξης Προσδιορισμού – Τίτλος Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης.
  • Για πρώτη φορά Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης. Κατά την πληρωμή της φετινής Προκαταβολής έγινε παράλληλα διασταυρωτικός έλεγχος με την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ελεγχθούν οι στρεμματικές εκτάσεις που δηλώνονται στο Ε9 ως Ιδιόκτητες, έναντι των εκτάσεων που δηλώθηκαν στο ΟΣΔΕ - ΕΑΕ - Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του έτους 2021. Υπενθυμίζεται ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις έχουν στο Ε9 μοναδικό ΑΤΑΚ – Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου. Σύμφωνα με το συγκεκριμένο έλεγχο διαφορά άνω του 3% δεν πληρώθηκε από τον ΟΠΕΠΕΚΕ καθώς διασταυρώθηκε ως μη Επιβεβαιωμένη Έκταση και δε συμπεριλαμβάνεται στην Προσδιορισθείσα Έκταση. Συνεπώς τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια παραμένουν απλήρωτα. π.χ. Έκταση η οποία στο Ε9 περιγράφεται ως συνολικού εμβαδού 20 στρεμμάτων αν στην ΕΑΕ δηλώθηκε 20.61 στρέμματα η συγκεκριμένη έκταση δεν πληρώθηκε στην Προκαταβολή της Βασικής Ενίσχυσης.
  • Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έλεγξε την Περιουσιακή Κατάσταση (Ε9) του συνόλου των Ιδιόκτητων Εκτάσεων με τελικό αρχείο, ελέγχου στις 31/05/2021, σύμφωνα με τον κανονισμό για την κατοχή της Ιδιοκτησίας. Συνεπώς μεταβολές και τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταγενέστερα, στο Ε9 των Δικαιούχων δεν ενσωματώθηκαν στο αρχείο της ΑΑΔΕ που διασταυρώνει τις εκτάσεις σε αντιστοιχία με τη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η λύση θα προκύψει εφόσον ο ΟΠΕΚΕΠΕ ενσωματώσει τις τροποποιήσεις στο Ε9, των Δικαιούχων που πραγματοποιήθηκαν και μεταγενέστερα τις 31/05/2021. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έλεγξε για πρώτη φορά, τη χρήση του ΑΤΑΚ – Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου μεταξύ διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. Ερμηνεύοντας το παραπάνω προκειμένου να γίνει κατανοητό από το ευρύ κοινό, θα πρέπει αρχικά να εξηγηθεί ότι το συγκεκριμένο έλεγχο, ο ΟΠΕΚΕΠΕ, το διενήργησε – πραγματοποίησε μετά τη λήξη των ετήσιων ΕΑΕ κατά το έτος 2020, για πρώτη φορά, μόνο για τους Νεοεισερχόμενους Γεωργούς δλδ, για όσους ζητούσαν χρήματα από το Εθνικό Απόθεμα. Κάθε αγροτεμάχιο που δηλώνεται στο Ε9 του Δικαιούχου – Ιδιοκτήτη, έχει μοναδικό αριθμό και συγκεκριμένη έκταση όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Η συγκεκριμένη όμως έκταση δύναται να χωρίζεται σε δύο διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες σύμφωνα με τους Χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σημαίνει το παραπάνω λεχθέν? Ο Ιδιοκτήτης – Δικαιούχος και Αιτηθέν την ΕΑΕ για να πληρωθεί ορθά, θα έπρεπε να μεταβάλει το Ε9 του για το έτος 2021, σύμφωνα με τους χάρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αποκτήσει δύο διαφορετικά ΑΤΑΚ ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη βάση δεδομένων που χρησιμοποιεί ζητά από τον Αιτούντα να δηλώσει σε ποια Τοπική Κοινότητα βρίσκονται τα αγροτεμάχιά του. Η συγκεκριμένη Τοπική Κοινότητα ανήκει σε κάποια Περιφερειακή Ενότητα. Το ίδιο ισχύει και στη βάση δεδομένων της ΑΑΔΕ στις δηλωμένες εκτάσεις στο Ε9 του Δικαιούχου – Ιδιοκτήτη – Αιτούντα στην ΕΑΕ. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεπώς δεν πληρώνει κάποιο αγροτεμάχιο το οποίο σύμφωνα με τους χάρτες του ανήκει σε δύο διαφορετικές Τοπικές Κοινότητες, που ανήκουν σε διαφορετικές κατά συνέπεια Περιφερειακές Ενότητες. Το συγκεκριμένο θέμα αφορά παραγωγούς που έχουν μεγάλες εκτάσεις, που ουσιαστικά βρίσκονται στα όρια Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι συγκεκριμένοι παραγωγοί δεν πληρώνονται για τις συγκεκριμένες εκτάσεις και για τις ποινές που αυτές επιφέρουν έναντι της τελικής Προσδιορισθείσας Έκτασης, σε σχέση με τη αρχική Δηλωθείσα Έκταση.
  • Εφαρμογή τις από 5 Οκτωβρίου 2021 Απόφασης, με αριθμ. 1217/264725 που αφορά την Τροποποίηση της υπ αρ. 873/55993/20.05.2015 με θέμα την «Κατανομή βοσκοτόπων στους Κτηνοτρόφους της χώρας». Η συγκεκριμένη Απόφαση επέφερε μεταβολή στην Έκταση που κατανέμει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στους Κτηνοτρόφους της Χώρας. Το πρόβλημα εντοπίζεται σε όσους ήταν σε Έλεγχο το έτος 2020. Καθώς σύμφωνα με την Απόφαση, στις περιπτώσεις που το ζωικό κεφάλαιο μετά τους επιτόπιους ελέγχους βρέθηκε μειωμένο:

α) Σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%, η κατανομή του έτους 2021 ανακλήθηκε.

β) Σε ποσοστό από 20% έως και 50%, η κατανομή του έτους 2021 μειώθηκε κατά ποσοστό 50% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου.

γ) Σε ποσοστό μικρότερο του 20% έως και 10%, η κατανομή του έτους 2021 μειώθηκε κατά ποσοστό 20% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωμάτων βοσκότοπου.

Συνέπεια της παραπάνω Απόφασης, πολλοί Κτηνοτρόφοι να πληρωθούν μερικώς ή καθόλου, ανάλογα με την ποινή που έχουν υποστεί, σύμφωνα με τον Επιτόπιο Έλεγχο του έτους 2020. Παράλληλη συνέπεια των παραπάνω θα αποτελέσει και η αντίστοιχη μεταβολή των εκτάσεων στην Εξισωτική Αποζημίωση.

 

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την εξόφληση του συνόλου των υποχρεώσεων, επί των πληρωμών, δλδ το υπόλοιπο 30% της Βασικής Ενίσχυσης, την Πράσινη Ενίσχυση, την Ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας πρόκειται:

  • Να εφαρμόσει Δημοσιονομική Πειθαρχία 2.09% επί της Βασικής Ενίσχυσης, δλδ να κρατήσει ένα ποσό των ενισχύσεων το οποίο ετήσια επιστρέφεται στα τέλη του Σεπτέμβρη του επόμενου έτους.
  • Να μεταβάλει το ποσοστό του Πρασινίσματος κατά αντιστοιχία με τα ποσοστά της τελευταίας Πενταετίας (2016-2020) ανά Περιφέρεια, που παρουσιάζονται καλύτερα μέσω του παρακάτω Γραφήματος. Πολλαπλασιάζοντας το συγκεκριμένο ποσοστό επί του ποσού της Βασικής Ενίσχυσης εξάγεται το ποσό που αναλογεί σε κάθε παραγωγό για την Πράσινη Ενίσχυση, ανάλογα με την Περιφέρεια στην οποία ανήκουν οι εκτάσεις του. Στις περιπτώσεις που ο Παραγωγός έχει άνω της μίας Περιφέρειας πολλαπλασιάζει αντίστοιχα καθώς και στη Βασική του Ενίσχυση λαμβάνει διαφορετικά ποσά ανά Περιφέρεια.

 

 

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με στόχο την καλύτερη κατανόηση από τον Αγροτικό Κόσμο του συνόλου των πεπραγμένων των τελευταίων ημερών.

 

Dr. MSc. Γεώργιος Χρ. Δημόκας

 

Γεωπόνος Μελετητής – Γεωργικός Σύμβουλος – Γεωργικός Μηχανικός

Πρώην Καθηγητής ΑΤΕΙ Πελοποννήσου

Διευθύνων

Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων Μαγνησίας

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις