# ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Ολ. Τελιγιορίδου – Στ. Αραχωβίτης: «Μεγάλα προβλήματα και κίνδυνος κυρώσεων από την αδυναμία ελέγχων στις πληρωμές της Προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης της ΕΑΕ 2022»
ΒΟΥΛΗ

Ολ. Τελιγιορίδου – Στ. Αραχωβίτης: «Μεγάλα προβλήματα και κίνδυνος κυρώσεων από την αδυναμία ελέγχων στις πληρωμές της Προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης της ΕΑΕ 2022»

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ με πολυετή εμπειρία, επισήμαναν τις σοβαρές παραλείψεις και τις αστοχίες που εντόπισαν στη διαδικασία ελέγχου και πληρωμής.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους  67.049.747,87€
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 67.049.747,87€

Αφορούν πληρωμές σε βελτίωση σε παραγωγή και εμπορία μελιού, αίγειο γάλα, διεπαγγελματική βάμβακος, βασική ενίσχυση 2021, πράσινη ενίσχυση 2021, πρόβειο γάλα, συνδεδεμένες ενισχύσεις 2021, πρόωρη συνταξιοδότηση κ.α.