Κόκκαλης σε Λιβανό: Διενεργούνται έλεγχοι για την ιχνηλασιμότητα του κρέατος στη χώρα μας;

Το κατά πόσο διενεργούνται επίσημοι έλεγχοι στην αγορά κρέατος για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, αλλά και αν έχουν συσταθεί στις κατά τόπους περιφερειακές ενότητες, οι σχετικές επιτροπές, ρωτά ο βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλης Κόκκαλης, τον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιο Λιβανό.

Αναλυτικά στην ερώτησή του ο κ. Κόκκαλης σημειώνει τα εξής: «Ο πρωτογενής τομέας είναι ένας από τους σημαντικότερους άξονες στήριξης της Ελληνικής Οικονομίας του οποίου η δυναμική πλήττεται από την εμφάνιση φαινομένων απάτης και παραπλάνησης των καταναλωτών. Ειδικότερα στα αγροδιατροφικά προϊόντα η ένταση αυτού του φαινομένου είναι αυξημένη, και προκαλεί αρνητικές συνέπειες τόσο στην οικονομία όσο και στην αξιοπιστία των Ελληνικών προϊόντων δημιουργώντας ταυτόχρονη παραπλάνηση στους καταναλωτές.

Προκειμένου να προστατευθεί το εισόδημα των Ελλήνων παραγωγών και ειδικότερα των κτηνοτρόφων από αθέμιτες πρακτικές αλλά και να εξασφαλισθεί η προστασία των καταναλωτών από τυχόν πρακτικές παραπλάνησης, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ- Π.Σ προχώρησε στην έκδοση της Κ.Υ.Α. 1384/41923/2018, ΦΕΚ 1127/Α/28-3-2018 «Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών 178/2002, 882/2004 και 1169/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Εκτελεστικών Κανονισμών 931/2011 και 1337/2013 της Επιτροπής, σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος, καθώς και τη διενέργεια επίσημων ελέγχων στην αγορά κρέατος»

Σύμφωνα λοιπόν με το Άρθρο 7 «Κλιμάκια ελέγχου - Σχέδια ελέγχου - Επιτροπή Εξέτασης Παραβάσεων και Επιβολής Προστίμων και Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων» προβλέπεται η σύσταση κλιμακίων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων όπως αυτές αναφέρονται στην συγκεκριμένη Κ.Υ.Α.

Η εφαρμογή της ανωτέρω Κ.Υ.Α. αφορά το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας χωρίς να προβλέπεται η δυνατότητα εξαίρεσης κάποιας Περιφερειακής Ενότητας για οποιοδήποτε λόγο. Δυστυχώς παρατηρείται το φαινόμενο σε κάποιες περιοχές να μην διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι αλλά ούτε και να λειτουργούν οι Επιτροπές Εξέτασης Παραβάσεων και Επιβολής Προστίμων καθώς και οι Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων, προκαλώντας άνιση και μεροληπτική εφαρμογή του Νόμου απέναντι στους πολίτες.

Επειδή η αρχή της ισονομίας, είναι μια από τις Θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές.

Επειδή ο πρωτογενής τομέας έχει πληγεί και συνεχίζει να πλήττεται από την αυξανόμενη εμφάνιση των φαινόμενων Ελληνοποιήσεων των παραγόμενων προϊόντων.

Επειδή επιβάλλεται η στήριξη του αγροδιατροφικού τομέα ώστε να πάψουν οι απασχολούμενοι σε αυτόν να εγκαταλείπουν την παραγωγή και κατά συνέπεια την επαγγελματική τους ιδιότητα.

Επειδή απαιτείται η προστασία του εισοδήματος των Ελλήνων παραγωγών.

Επειδή απειλείται η φήμη αλλά και η αξιοπιστία των Ελληνικών προϊόντων.

Επειδή κάθε σύγχρονο κράτος οφείλει και έχει υποχρέωση να προστατεύει το καταναλωτικό του κοινό από την εφαρμογή πρακτικών παραπλάνησης.

Επειδή η τήρηση και διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση της πολιτείας.

Επειδή επιβάλλεται η προστασία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών από τη χρήση αθέμιτων πρακτικών και ενεργειών.

Ερωτάται ο αρμόδιος κ. Υπουργός:

1. Έχουν συσταθεί σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Ελληνικής Επικράτειας

I. τα προβλεπόμενα κλιμάκια για τον έλεγχο της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων σχετικά με την ιχνηλασιμότητα και την επισήμανση του κρέατος;

II. οι Επιτροπές Εξέτασης Παραβάσεων και Επιβολής Προστίμων και Επιτροπές Εξέτασης Ενστάσεων;

III. Αν όχι, για ποιους λόγους δεν έχουν συσταθεί , ποιες ακριβώς Π.Ε. αφορά και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση εφαρμογή του Νόμου;

2. Ποιο είναι το ποσοστό διενέργειας ελέγχων ανά Περιφερειακή Ενότητα;

3. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς υποθέσεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων λόγω μη σύστασης ή και λειτουργίας των επιτροπών;»

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις