Ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας δεν θέλει οι Βρυξέλλες να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων
Ο ευρωπαϊκός αμπελοοινικός τομέας δεν θέλει οι Βρυξέλλες να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες το σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων

Αντιμέτωποι με τις προτάσεις για κανονιστικές αλλαγές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εκπρόσωποι του ευρωπαϊκού τομέα οίνων καταγγέλλουν για κινδύνους οπισθοδρόμησης στην προστασία των ΓΕ.

«Είμαστε οι πρωταγωνιστές των ΓΕ για περισσότερο από έναν αιώνα και δεν σκοπεύουμε να γίνουμε προξενικά επιμελητήρια, αλλά να παραμείνουμε συνδικάτα οινοποιών» επισημαίνει ο Eric Tesson.

Η πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε την προηγούμενη Πέμπτη, 31 Μαρτίου, θα επιτρέψει την «αύξηση της χρήσης ΓΕ σε ολόκληρη την Ένωση προκειμένου να ωφεληθεί η οικονομία των αγροτών, ώστε να επιτύχουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας, ειδικά στο διαδίκτυο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για ένα όραμα που δεν συμμερίζεται ο αμπελοοινικός τομέας της ΕΕ, ο οποίος ανακοίνωσε: «η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεταρρύθμιση του συστήματος Γεωγραφικών Ενδείξεων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωτικότητα του κλάδου» προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οίνων Προέλευσης σε δελτίο τύπου. (EFOW) . Υπερασπιζόμενος τα κρασιά υπό Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (ΠΟΠ), ο οργανισμός ανησυχεί ιδιαίτερα για τη μελλοντική συμμετοχή του Γραφείου Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια αγγλοσαξονική προσέγγιση για την προστασία των εμπορικών σημάτων και την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων (GI).

 

Τεχνική υποστήριξη από τον EUIPO

Στην πρότασή της, η Επιτροπή αναφέρεται σε μια συντομευμένη και απλουστευμένη διαδικασία εγγραφής: "οι διάφοροι τεχνικοί και διαδικαστικοί κανόνες σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις θα συγχωνευθούν, με αποτέλεσμα μια ενιαία απλουστευμένη διαδικασία για την καταχώριση των ΓΕ για τους αιτούντες στην ΕΕ και για εκείνες των Τρίτων Χωρών ". Για να γίνει αυτό, «το EUIPO θα παρέχει τεχνική υποστήριξη στη διαδικασία ελέγχου προκειμένου να επιταχύνει τις διαδικασίες», προσθέτουν οι Βρυξέλλες. Ωστόσο, ως έχει, «η απλούστευση αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι τους παραγωγούς των ΓΕ», θεωρεί σε δελτίο τύπου ο πρόεδρος της EFOW Bernard Farges, ο οποίος σημειώνει ότι «οι προτεινόμενες αλλαγές θα συνεπάγονταν μια ουσιαστική αποδυνάμωση της σύνδεσης μεταξύ των ΓΕ και του πλαισίου πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης».

«Έχοντας μάθει πρόσφατα, πριν από μερικές εβδομάδες, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη συνδιασκεφθεί με την τεχνική αντιπροσωπεία του EUIPO* για αρκετά χρόνια χωρίς να το έχει πει σε κανέναν, εγείρεται πρόβλημα της απαραίτητης διαφάνειας στη διεξαγωγή της ευρωπαϊκής δημόσιας δράσης» προσθέτει ο Éric Tesson, διευθυντής της Εθνικής Συνομοσπονδίας παραγωγών κρασιού και αποσταγμάτων του CNAOC, σύμφωνα με τον οποίο «θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εδραιώσουμε εμπιστοσύνη μεταξύ μας, για το εάν αυτή η μεταρρύθμιση έπρεπε να ολοκληρωθεί».

 

Λεπτομέρειες που πρέπει να διευκρινιστούν

Για τους επικριτές αυτής της μεταρρύθμισης, μια αντιπροσωπεία σε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό θα δημιουργούσε ένα πρόσθετο βήμα διαλόγου μεταξύ της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας (DG Agri) και των κρατών μελών (περίπου δεκαπέντε έχουν ήδη δηλώσει την αντίθεσή τους στην προτεινόμενη μεταρρύθμιση). Πέρα από τον φόβο πρόσθετων διοικητικών καθυστερήσεων, η διάκριση μεταξύ του οργάνου λήψης αποφάσεων, το οποίο θα παρέμενε η DG Agri, και του διοικητικού οργάνου, το οποίο θα είναι το EUIPO, εγείρει αναπάντητα ερωτήματα. «Ορισμένα στοιχεία είναι ασαφή και απαιτούν περαιτέρω διευκρίνιση, ενώ άλλα, όπως η αυξημένη συμμετοχή του EUIPO στη διαχείριση των ΓΕ, είναι απλώς εξαιρετικά ανησυχητικά», συνοψίζει ένα δελτίο τύπου από την Copa-Cogeca (Comité des Professional Agricultural Organisation of the European Union και Comité General de la Cooperation Professionelles Agricoles), προσθέτοντας ότι «η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τη DG Agri σε οργανισμό που ειδικεύεται στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χωρίς την απαραίτητη γνώση των ιδιαιτεροτήτων του γεωργικού τομέα ή της φύσης των ΓΕ, θέτει σε κίνδυνο την επιτυχία αυτής της πολιτικής».

Η έλλειψη ακρίβειας της νομοθετικής μεταρρύθμισης των ΓΕ αποτελεί σημείο εγρήγορσης για την EFOW: αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία του νέου συστήματος θα καθορίζεται από τις Βρυξέλλες στο πλαίσιο των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων και όχι από το Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει απλώς μια λευκή επιταγή για να αποφασίσει μόνη της για το μέλλον της πολιτικής των ΓΕ χωρίς τη συμβολή των δύο συννομοθετών, αυτό δεν είναι δημοκρατικά αποδεκτό», αναφέρει ο Bernard Farges, ο οποίος προσθέτει ότι «εάν εγκριθούν ως έχουν, αυτοί οι κανονισμοί θα θέσουν σε κίνδυνο ένα σύστημα το οποίο, από τη δεκαετία του 1970, έχει αποδειχθεί καθοριστικό για την ενίσχυση των προστατευομένων ονομασιών των κρασιών και τη ζωτικότητα πολλών ευρωπαϊκών περιοχών και εδαφών».

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις