CAN Europe: Συγκριτική μελέτη για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στέγης με τη συμβολή του Green Tank
CAN Europe: Συγκριτική μελέτη για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στέγης με τη συμβολή του Green Tank

Η νέα έκθεση του Climate Action Network (CAN) Europe με τίτλο «Engaging citizens and local communities in the solar revolution, Rooftop Solar PV Country Comparison Report», με τη συμβολή του Green Tank, παρουσιάζει την τρέχουσα κατάσταση, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες κατοικιών σε 11 κράτη μέλη της ΕΕ.

Πριν τη δημοσίευση του πακέτου Repower EU και της Στρατηγικής της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια, η έκθεση υπογραμμίζει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουν τα φωτοβολταϊκά στέγης, ειδικά την τρέχουσα περίοδο που η Ευρώπη βρίσκεται εν μέσω ενεργειακής κρίσης και ταυτόχρονα αναζητά τρόπους απεξάρτησης από το ρωσικό ορυκτό αέριο. Η ηλιακή ενέργεια, η ιδιοκατανάλωση και η συλλογική αυτοκατανάλωση μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στην επίτευξη ενός ανθεκτικού, δίκαιου και ανεξάρτητου ενεργειακού συστήματος στην Ευρώπη. Η έκθεση επικεντρώνεται σε νομικά και διοικητικά μέτρα καθώς και σχήματα ενίσχυσης και επιδιώκει να εντοπίσει παράγοντες που εμποδίζουν την ταχύτερη ανάπτυξη των οικιακών φωτοβολταϊκών στέγης σε εθνικό επίπεδο. Τονίζει επίσης καλές και κακές πρακτικές και διατυπώνει συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για τη δημιουργία του βέλτιστου ρυθμιστικού πλαισίου που θα διασφαλίσει την ταχεία ανάπτυξη των οικιακών φωτοβολταϊκών σε στέγες.

Στα 11 κράτη μέλη που αξιολογήθηκαν στην παρούσα έκθεση, διαπιστώθηκε ότι οι περισσότερες χώρες δεν διαθέτουν επαρκή οδικό χάρτη ή στρατηγική με σαφείς και φιλόδοξους στόχους για τα φωτοβολταϊκά στέγης. Ενώ ορισμένα κράτη μέλη έχουν μακρόχρονη παράδοση στη στήριξη των φωτοβολταϊκών στέγης μέσω σταθερής τιμής πώλησης, άλλα έχουν επικεντρωθεί περισσότερο σε συστήματα ενεργειακού συμψηφισμού. Ακόμα, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να έχουν μακροχρόνιες και πολύπλοκες διοικητικές διαδικασίες που αποθαρρύνουν τις επενδύσεις των πολιτών σε φωτοβολταϊκά συστήματα στέγης.

Η έκθεση βασίζεται σε ποιοτικές πληροφορίες από το Green Tank και άλλους οργανισμούς μέλη του CAN Europe, που απάντησαν σε ένα ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις εθνικές πολιτικές για τα φωτοβολταϊκά σε στέγες κατοικιών. Η αξιολόγηση για καθένα από τα 11 κράτη μέλη της ΕΕ που περιλαμβάνεται στη μελέτη, αφορά σε 6 βασικούς τομείς που επηρεάζουν την προώθηση της παραγωγής ηλιακής ενέργειας στις στέγες των κατοικιών. Η έκθεση καταλήγει σε προτάσεις πολιτικής στους τομείς της διακυβέρνησης, των κινήτρων, των αδειοδοτικών και διοικητικών διαδικασιών, του  διαμοιρασμού ενέργειας, της αυτοκατανάλωσης και των ενεργειακών κοινοτήτων.

Πιο συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η αξιολόγηση έδειξε ότι παρόλο που η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών στέγης κατά την τελευταία δεκαετία, αυτή παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, ως συνέπεια νομικών και διοικητικών φραγμών, όπως οι συχνές αλλαγές στη νομοθεσία και οι απορρίψεις αιτημάτων σύνδεσης λόγω έλλειψης χωρητικότητας του δικτύου.

Οι ενεργειακές κοινότητες είναι το μόνο υφιστάμενο σχήμα συλλογικού διαμοιρασμού ενέργειας και συλλογικής αυτοκατανάλωσης, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω υποστήριξή τους, προκειμένου να ενισχυθεί η συμμετοχή των πολιτών στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των δικών τους ενεργειακών αναγκών με την αξιοποίηση του ενεργειακού συμψηφισμού και του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.

Η έκθεση με τίτλο «Για τη συμμετοχή των πολιτών και των τοπικών κοινοτήτων στην ηλιακή επανάσταση – Συγκριτική μελέτη για Φωτοβολταϊκά Στέγης σε διαφορετικές χώρες [Engaging citizens and local communities in the solar revolution, Rooftop Solar PV Country Comparison Report]» δημοσιεύτηκε στις 16 Μαΐου 2022 και είναι διαθέσιμη (στα αγγλικά) εδώ.

Ο διαδραστικός χάρτης που παρουσιάζει την απόδοση της κάθε χώρας βρίσκεται εδώ και το προφίλ της κάθε χώρας παρουσιάζεται με ένα κλικ πάνω στη χώρα ενδιαφέροντος.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πληροφορίες της έκθεσης για την Ελλάδα εδώ (στην αγγλική γλώσσα).

 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις