Αλιεία: Τα βήματα που έγιναν και οι προτεραιότητες για το 2023
Αλιεία: Τα βήματα που έγιναν και οι προτεραιότητες για το 2023

Σύμφωνα με την ετήσια ανασκόπηση της διαχείρισης της αλιείας, που δημοσίευσε η Κομισιόν, τα στοιχεία, της οποίας αξιολογήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς, δείχνουν ότι οι προσπάθειες διατήρησης αποδίδουν περαιτέρω καρπούς και ότι η αλιευτική πολιτική της ΕΕ έχει αποδώσει στη μείωση της υπεραλίευσης στα ευρωπαϊκά ύδατα.

Ταυτόχρονα, απαιτούνται ακόμη περαιτέρω προσπάθειες για την προστασία των θαλάσσιων πόρων, τόσο εντός της ΕΕ όσο και μέσω της συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ, όπως η Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα αποθέματα στις περιοχές του βορειοανατολικού Ατλαντικού βρίσκονται, κατά μέσο όρο, σε επίπεδα που αποδίδουν υψηλότερες αποδόσεις, ενώ για τη Μεσόγειο, η κατάσταση έχει βελτιωθεί περαιτέρω, αλλά υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος. Στη Βαλτική Θάλασσα, λόγω του ευτροφισμού, τα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου στο νερό εμποδίζουν την κανονική ανάπτυξη και αναπαραγωγή των ψαριών και έχουν ληφθεί προστατευτικά μέτρα.

«Μετά από πολλά χρόνια δουλειάς, βλέπουμε θετικές τάσεις: περισσότερα ψάρια στη θάλασσα, ωρίμανση, λιγότερα καύσιμα κατά την αλίευση αλλά και τεχνικές που χρησιμοποιούνται με λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι ψαράδες και ιδιαίτερα η νεότερη γενιά, είναι πλέον πιο ενήμεροι και πρόθυμοι να ακολουθήσουν επιστημονικές συμβουλές τόσο για την ποσότητα των αλιευμάτων όσο και για τα ευαίσθητα είδη που χρειάζονται προστασία. Πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας σε όλους τους τομείς, αλλά ιδιαίτερα στη Βαλτική και τη Μεσόγειο, και πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά προστατεύοντας ευαίσθητα είδη, καθώς μακροπρόθεσμα αυτό θα μας φέρει περισσότερα ψάρια στο τραπέζι», επισήμανε ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας Virginijus Sinkevičius.
Η ατζέντα για το 2023

Σκιαγραφώντας τις προτεραιότητες για το 2023, η Κομισιόν καθόρισε την ατζέντα της για το επόμενο έτος. Σύμφωνα με αυτή, θα προχωρήσει σε:

• Καλύτερη διαχείριση της αλιείας στη λεκάνη της Μεσογείου, με βάση τα επιτεύγματα στη Δυτική Μεσόγειο και στην Αδριατική Θάλασσα.

• Ορθή εφαρμογή της υποχρέωσης προσγείωσης.

• Καλύτερα δεδομένα από έρευνες για τη βελτίωση των επιστημονικών συμβουλών και των οικονομικών αναλύσεων.

• Περισσότερες ενέργειες για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Στη Μεσόγειο Θάλασσα, όπου η ένταση της αλιείας υπερβαίνει τα βιώσιμα επίπεδα κατά σχεδόν 100%, απαιτούνται περισσότερη μείωση. Θα καταβληθούν έντονες προσπάθειες για την περαιτέρω εφαρμογή του πολυετούς σχεδίου της Δυτικής Μεσογείου και των μέτρων που εγκρίθηκαν από τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για τη Μεσόγειο. Τα βελτιωμένα μέτρα διατήρησης για την Αδριατική Θάλασσα, προκειμένου να μειωθεί η ένταση της αλιείας και να αυξηθούν οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις, θα κατέχουν εξέχουσα θέση στις αλιευτικές δυνατότητες του 2023.

Σύμφωνα με τις προτεραιότητες που έχουν τεθεί για το 2023, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν την επιβολή και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εκφόρτωσης και να εξαλείψουν τις απορρίψεις αποφεύγοντας τα ανεπιθύμητα αλιεύματα. Ειδικότερα, θα πρέπει να χρησιμοποιούν κατάλληλα σύγχρονα εργαλεία ελέγχου, όπως απομακρυσμένα ηλεκτρονικά συστήματα παρακολούθησης, τα οποία είναι το πιο αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό μέσο . Η Κομισιόν θα συνεχίσει να εργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το αναθεωρημένο σύστημα ελέγχου της αλιείας, το οποίο μπορεί να διευκολύνει τη χρήση αυτών των εργαλείων.
Πόλεμος στην Ουκρανία: Το κόστος για τον αλιευτικό στόλο

Οι τελευταίοι μήνες ήταν πολύ δύσκολοι για την αλιεία της ΕΕ. Οι τιμές των καυσίμων πλοίων έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, και αυτό έχει διαταράξει την αλιευτική δραστηριότητα. Η αλιεία κοντά στην Ουκρανία χρειάστηκε να σταματήσει τις δραστηριότητές της για λόγους ασφαλείας.

Το υψηλό λειτουργικό κόστος οδήγησε ορισμένους φορείς εκμετάλλευσης να παραμείνουν στο λιμάνι. Τα προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι εάν οι τιμές της ενέργειας παραμείνουν στο τρέχον επίπεδο, ο αλιευτικός στόλος της ΕΕ θα χάσει συνολικά 300 εκατομμύρια ευρώ κέρδη το 2022.

Η ΕΕ διευκόλυνε τη χρήση της στήριξης κρίσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF) και ενέκρινε ένα προσωρινό πλαίσιο κρίσης για κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη των τομέων της αλιείας, της υδατοκαλλιέργειας και της μεταποίησης. Μια πρόσθετη δέσμη στήριξης προτάθηκε από την Επιτροπή μέσω τροποποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ), το οποίο βρίσκεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για έγκρισή τους.

Πηγή: ΟΤ

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις