Θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί ροδάκινων
Θα αποζημιωθούν οι παραγωγοί ροδάκινων

Σχετικά με την Ερώτηση που κατέθεσαν οι Βουλευτές κ.κ. Α. Αβδελάς και Κ. Χήτας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γεώργιος Στύλιος σας ενημερώνει:

Ο ΕΛ.Γ.Α καλύπτει τις ζημιές που προκαλούνται στις διάφορες καλλιέργειες από καλυπτόμενα αίτια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης Φυτικής Παραγωγής .

Για την φετινή περίοδο του 2022, μέχρι σήμερα, ζημιές σε καλλιέργειες ροδάκινων σε διάφορες περιοχές της χώρας (κυρίως Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Θεσσαλία κ.λ.π.) προκλήθηκαν κυρίως από τους παγετούς του Μαρτίου. Δεδομένου ότι την περίοδο αυτή οι ροδακινιές ευρίσκοντο στο στάδιο της άνθησης, οι ζημιές καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛ.Γ.Α..

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ασφάλισης, οι ζημιές από παγετό στα καρποφόρα δένδρα καλύπτονται από το στάδιο της άνθισης.

Επομένως ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία, σύμφωνα με την οποία έγιναν αναγγελίες, υποβλήθηκαν δηλώσεις ζημιάς, ξεκίνησαν οι εκτιμήσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη και θα ακολουθήσει η κοινοποίηση των πορισμάτων και η καταβολή των αποζημιώσεων στους ασφαλιστικά ενήμερους παραγωγούς.

Πέραν αυτών, η αναμόρφωση του γεωργοασφαλιστικού συστήματος αποτελεί ιεραρχικά υψηλή προτεραιότητα της Κυβέρνησής μας και του Υπουργείου μας, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται επιτυχώς στην κλιματική αλλαγή και να προσφέρει επαρκή ασφάλιση στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της χώρας, διαδικασία που έχει ήδη ξεκινήσει και άπτεται τομέων όπως η ψηφιακή εξέλιξη (ήδη έχει υπογραφεί Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ «ΕΛ.Γ.Α» και «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» για την υλοποίηση του Έργου «Ψηφιακή Εφαρμογή Εκτιμητικής Διαδικασίας ΕΛΓΑ»), η βελτίωση του τρόπου των εκτιμήσεων, η βιωσιμότητα του συστήματος αγροτικής ασφάλισης (με διάφορες μελέτες επ’ αυτού να βρίσκονται σε εξέλιξη), οι εναλλακτικοί τρόποι ασφάλισης, όπως η προαιρετική και πρόσθετη, κ.α, ενώ στο σχεδιασμό θα συμπεριληφθούν και όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει η νέα ΚΑΠ.

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις