ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών
ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών επί θεμάτων είσπραξης δημοσίων εσόδων για την ενιαία εφαρμογή των άρθρων 5-30 του ν. 4738/2020 και των κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού κανονιστικών αποφάσεων που ρυθμίζουν την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο κοινοποιούνται οι βασικές κανονιστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 71 του ν. 4738/2020 και παρέχονται διευκρινίσεις για την εφαρμογή των άρθρων 5-30 του ίδιου νόμου, όπως εξειδικεύονται με τις ανωτέρω κανονιστικές πράξεις, αναφορικά με την είσπραξη από τη Φορολογική Διοίκηση οφειλών για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών και οφειλών που έχουν ρυθμιστεί κατ’ εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο οφειλετών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7 του ν. 4738/2020 (για τις πολυμερείς ρυθμίσεις) σε συνδυασμό με το άρθρο 2 και συμπληρωματικά της αριθ. 66468 ΕΞ 2021 (Β΄2484) Κ.Υ.Α. (για τις διμερείς ρυθμίσεις)

Δείτε εδώ την εγκύκλιο.
 

Ακολουθήστε το Agrocapital.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις