# ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παρουσίαση της πορείας υλοποίησης του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών

Η Κυβέρνηση, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα μέτρων, συνολικού ύψους άνω των 50 δισ. ευρώ, στήριξε και στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τη ρευστότητα των επιχειρήσεων, αποτρέποντας τη διόγκωση του μη-εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους.